เมนบอร์ด หรือ มาสเตอร์บอร์ด

Main Board หรือMaster Board เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ เป็นแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ จะติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ส่วนประกอบหลักของเมนบอร์ด ประกอบด้วย

 • พอร์ต (port)
  เป็นจุดที่ให้เมนบอร์ดติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เม้าส์ เป็นต้น
 • สล๊อตหน่วยความจำ (memory slot)
  เป็นซ๊อกเกตบนเมนบอร์ดสำหรับเสียบแผงหน่วยความจำหลักของเครื่อง
 • ชิปเซต (chipset)
  เป็นชุดของชิปที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูลบนเมนบอร์ด
 • หน่วยความจำ แคช (cache memory)
  ทำหน้าที่พักข้อมูลที่เพิ่งถูกเรียกใช้ เมื่อถูกเรียกใช้งานซ้ำ ซีพียูจะดึงข้อมูลจากหน่วยความจำนี้ขึ้นมาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของแคชเมมโมรี่ คือ L1, L2 ยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น
 • โปรเซสเซอร์ ซ็อกเกต (processor socket)
  เป็นที่ติดตั้งซีพียูเข้ากับเมนบอร์ด
 • จัมเปอร์ (jumper)
  ใช้สำหรับการปรับแต่งการใช้เมนบอร์ด เช่นกำหนดเรื่องความเร็วของซีพียู เป็นต้น ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับ mainboard ไม่จำเป็นต้องมีการเซ็ทจัมเปอร์แล้ว แต่จะเป็นการเซ็ทแบบอัตโนมัติให้
 • สล็อตการ์ดขยาย (expansion slot)
  เป็นช่องสำหรับเสียบการ์ดที่ทำหน้าที่ขยายความสามารถของคอมพิวเตอร์
 • ชิปไบออส (bios ย่อมาจาก basic imput/output system)
  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่ติดบนเมนบอร์ด
 • ชิปซีมอส (cmos ย่อมาจาก complementary metal oxide semiconductor)
  ทำหน้าที่เก็บเวลาของระบบและค่าต่าง ๆ ที่ bios ได้กำหนดไว้ เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีไฟมาเลี้ยงจากแบตเตอร์รี่ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับซีมอส

computer mainboard


Menu