เคยคิดไหมว่า คอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้าง

เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆ คน ที่กำลังตัดสินใจจะซื้อเครื่องคอมฯ แล้วคุณเคยคิดหรือไม่ว่า จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง แน่นอนครับ การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน อาจขึ้นกับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล แต่ละวัย แล้วแต่ความต้องการ ตัวอย่างเช่น

 • นักเรียน นิสิตนักศึกษา
  ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับทำรายงาน ต่ออินเตอร์เน็ต ค้นหาข้อมูล แชทกับเพื่อนๆเล่นเกมส์
 • คนทำงาน บริษัท
  ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการองค์กร ทำบัญชี ควบคุมสินค้าคงคลัง ประมวลผลเพื่อสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือใช้สำหรับการติดต่อกับบุคคลในองค์กร หรือลูกค้า
 • นักคอมพิวเตอร์
  สำหรับการพัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์ และอืนๆ อีกมากมาย
  สำหรับบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่องคอมฯ อาจมีอีกหลายๆ สาเหตุ แต่อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ยังสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
 • ใช้สำหรับดูหนัง ฟังเพลง ผ่านเครื่องคอมฯ สามารถทำแทนเครื่องเล่น DVD Player ได้ แต่ขนาดหน้าจอ อาจไม่ใหญ่มากพอ
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภท TV Tuner ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถดูโทรทัศน์ได้
 • สำหรับการนำรูปภาพ วีดีโอ มาตัดต่อ เพื่อทำเป็นวีดีโอ
 • ใช้สำหรับตัดต่อรูปภาพ
 • ใช้สำหรับตัดต่อเพลง เล่นเพลง
 • เล่นอินเตอร์เน็ต รับส่งเมล
 • บันทึกเรื่องราว ข้อมูลที่ต้องการ
 • หารายได้พิเศษในการใช้คอมพิวเตอร์ในการรับจ้างทำงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆ อย่าง
 • โอนข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น MP3 Player หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

แล้วคุณหละ คิดจะซื้อคอมพิวเตอร์มาทำประโยนช์อะไร ถ้ายังคิดไม่ออก ก็ดูจากหัวข้อดังกล่าวข้างต้น..


Menu