สำหรับมือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์

คนทั่วไปมักจะรู้จักหน่วยที่ใช้วัดความสูง ที่เป็นเมตร เซ็นติเมตร น้ำหนักที่เป็นกิโลกรัม โดยเฉพาะกับสาวๆ ที่ห่วงเรื่องนี้เป็นพิเศษ (จริงไหม) แต่สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน หรือนิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำรายงาน หรือทำกิจกรรมบนเว็บแล้ว เราควรทราบหน่วยที่ใช้ในการวัดความจุ โดยเฉพาะกับพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งจะมีผลกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ถ้าพื้นที่มีน้อยมากๆ อาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดทำงานได้ (เพราะมีพืนที่ในการประมวลผลไม่เพียงพอ)

หน่วยที่ใช้เรียกขนาดความจุของฮาร์ดดิกส์

 • ไบต์ - Byte ขนาดเล็กมากๆ
 • กิโลไบต์ - KiloByte(KB) มีความจุ 1,024 Byte
 • เมกกะไบต์ - MegaByte (MB)มีความจุ 1,024 KB
 • กิกะไบต์ - GigaByte (GB) มีความจุ 1,024 MB
  • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิกส์โดยเฉพาะกับ Drive C: ถ้ามีน้อยกว่า 1 GB ก็ถือว่าอันตรายแล้ว โดยเฉพาะกับคนที่ทำงานทางด้านกราฟฟิก
  • สำหรับหน่วยความจำ (Memory) เราก็วัดกันเป็น GB แล้ว (สำหรับเครื่องคอมฯ เก่าๆ อาจยังวัดเป็น MB อยู่) ปัจจุบันก็มีขนาด 1 GB, 2 GB หรือ 4 GB เป็นต้น
 • เทราไบต์ - TeraByte (TB) มีความจุ 1,024 GB

หน่วยที่วัดความเร็วในการทำงานของคอมฯ (CPU)

 • กิกะเฮิร์ซ์ - GigaHertz (GHz) เรียกว่ายิ่งสูง ยิ่งเร็ว
  • วิธีการเรียกดู ให้คลิกขวาที่ My Computer
  • คลิกเลือก Properties
  • ดูตัวเลข GHz ในหัวข้อ "Computer" ยิ่งตัวเลขมากยิ่งเร็ว

พอเข้าใจแล้วน่ะครับว่า หน่วยที่ใช้เรียกความเร็ว ความจุของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง แล้วอย่าลืม ดูเครื่องคอมฯ ของตัวเองว่า มีขนาดเท่าไหร่ ความจุมากเพียงพอหรือไม่..

เพิ่มเติม:

ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์


Menu