วันนี้คุณได้ทำ Disk Defrag แล้วหรือยัง


การทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในส่วนของการอ่านและบันทึกข้อมูลลง hard disk จะเป็นการบันทึกในลักษณะแบบสุ่ม ทำให้หลายๆ ครั้งข้อมูลในไฟล์เดียวกันไม่ได้ถูกบันทึกอย่างต่อเนื่อง ทำให้การอ่านและการเขียนในครั้งต่อไปช้าลง ดังนั้นเราจึงควรมีการจัดเรียงข้อมูลภายใน hard disk ของเรา หรือที่เรียกว่า "Disk Defrag" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์ของเรา

Auslogics Disk Defrag

Auslogics Free Disk Defrag

จริงๆ แล้วตัวโปรแกรม Windows เองก็มีโปรแกรม Disk Defrag เหมือนกัน แต่ดูประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ แล้วจะด้อยกว่านิด ทั้งเรื่องความเร็วในการตรวจสอบ และผลลัพธ์ที่ได้ อย่างไรก็ตามถ้าสนใจโปรแกรม Disk Defrag ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็สามารถทดสอบใช้โปรแกรม Auslogics Disk Defrag นี้ได้ ที่สำคัญเป็นฟรีแวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี เช่นเคย

  • สนใจ download Auslogics Disk Defrag ขนาดไฟล์ 1.86 MB พัฒนาโดยค่าย Auslogics Software
  • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7/Vista/2008/XP/2003, 32-bit และ 64-bit และ dual-core CPU

สำหรับผู้สนใจจะเปรียบเทียบการใช้งาน Disk Defag ของ Windows สามารถเข้าได้ที่

วิธีเรียกใช้คำสั่ง Disk Defrag จาก Windows

  1. คลิกเมนู Start
  2. คลิกเลือก All Programs
  3. คลิกเลือก Accessories
  4. คลิกเลือก System Tools
  5. คลิกเลือก Disk Defragmenter

คำแนะนำการใช้โปรแกรม Disk Defrag

  • ควรรันโปรแกรม Disk Defrag อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นกับการใช้งาน hard disk ของคุณ ถ้ามีการบันทึกและลบข้อมูลบ่อยๆ อาจทำครึ่งเดือนครั้งก็ได้
  • ระหว่างการทำ Disk Defrag ห้ามทำงานใดๆ ทั้งสิ้น
  • ระหว่างการทำ Disk Derag ให้ปิดการทำงานของ Power Save, Screen Saver ทุกครั้ง

Menu