ด้วยความสามารถของระบบปฏิบัติการ Windows แล้ว เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงทราบดีคือ ปัญหาอาการแฮ้งค์ เมื่อเทียบกับ Windows 95, 98 หรือ ME จะน้อยมาก อย่างไรก็ตาม เท่าที่มีประสบการณ์มา อาจมีปัญหาบ้างที่ Windows 2000 แฮ้งค์ สำหรับวิธีการแก้ไข ที่จะแนะนำนี้เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง นั่นคือมีโปรแกรมบางตัวเกิดแฮ้งค์ขึ้นมา ทำให้ Windows 2000 เกิดอาการแฮ้งค์ตามไปด้วย ส่วนวิธีการแก้ไข ลองทำตามขั้นตอนดังนี้ อาจช่วยคุณได้


ขั้นตอนการจัดการโปรแกรมแฮ้งค์ใน Windows 2000

1.     กดปุ่ม Ctrl+Alt+Delete พร้อมกับทั้ง 3 ปุ่ม

2.     จะได้หน้าต่างหนึ่งขึ้นมา ให้คลิกเลือก Task List จะได้หน้าต่าง Windows Task Manager 

3.     คลิกเลือกแท็บ Process ดังภาพประกอบด้านบน

4.     หน้าต่างนี้จะแสดงรายชื่อโปรแกรมที่เราทำงานในระบบ Windows อยู่

5.     คลิกเลือกโปรแกรมที่แฮ้งค์ จากนั้นคลิกปุ่ม End Process

6.     แต่ถ้าไม่ทราบว่าเป็นโปรแกรมตัวไหน อาจคลิกเข้าไปที่แท็ป Applications 

7.     คลิกเลือกดูโปรแกรมที่มีคำว่า Not responding

8.     คลิกปุ่ม End Task

9.     จากนั้นปิดโปรแกรม Windows Task Manager ได้เลย


Menu