กรณีไฟล์ในระบบ Windows เสีย หรือถูกไวรัสทำลาย จนไม่สามารถซ่อมได้ การแก้ไข อาจจำเป็นต้องติดตั้ง Windows ทับเข้าไปใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราทราบว่าไฟล์ไหนเสีย เราสามารถดึงไฟล์นั้น จากแผ่น CD ที่ติดตั้ง Windows ได้ ซึ่งโดยปกติไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้ง จะมีการสำรองอัตโนมัติ (ใน Windows ME) ที่ C:\WINDOWS\OPTIONS\INSTALL ในฮาร์ดดิกส์ และจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์บีบอัด หรือที่เรามักเรียกว่า compress file โดยจะมีนามสกุล .CAB 


ดังนั้น ถ้าเราต้องการบางไฟล์ที่อยู่ไฟล์บีบอัดนี้ จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมเข้าไปช่วยในการแยกไฟล์ สำหรับ Windows ME ได้มีการติดตั้งโปรแกรมไว้สำหรับเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะ โดยมีขั้นตอนในการทำดังนี้

 

คำแนะนำการแยกไฟล์ Windows ME

1.     คลิกเมนู Start คลิกเลือก Run

2.     พิมพ์คำว่า msconfig จาากนั้นกดปุ่ม Enter

3.     คลิกแท็ป General คลิกเลือกปุ่ม Extract File

4.     พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการดึงจากแผ่น ติดตั้ง Windows Me 

5.     จากนั้นในช่อง Restore from ให้คลิกเว่าจะดึงจากแผ่น CD หรือจากที่ติดตั้งใน harddisk เช่น C:\WINDOWS\OPTIONS\INSTALL เป็นต้น

6.     สำหรับช่อง Save file in หมายถึง ช่องที่ให้กำหนดว่าจะดึงไฟล์มาเก็บไว้ที่ไหน

7.     จากนั้นโปรแกรมก็จะเริ่มต้นดึงข้อมูลมาเก็บให้อัตโนมัติ


สำหรับ Windows 98 หรือ 98SE

1.     คลิกเมนู Start คลิกเลือก Run

2.     พิมพ์คำว่า sfc แทนคำว่า msconfig จาากนั้นกดปุ่ม Enter

3.     จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไป


 

กรณีที่ไม่สามารถเข้า Windows ได้ ให้ทำดังนี้

1.     จะต้องเริ่มต้นการทำงานในระบบ DOS โดย

2.     ให้ boot จากแผ่น boot ของ Windows นั้นๆ

3.     ถ้าไม่มีแผ่น boot ให้อ่านวิธีทำ Boot Disk

หลังจาก boot เข้าระบบแล้ว ให้พิมพ์คำว่า extract จากนั้นจะมีคำสังให้ทำตาม


Menu