สำหรับผู้ใช้งาน Windows 2000 หรือ Windows XP และต้องการหาเมนูในการจัดการเกี่ยวกับระบบภายในของเครื่อง ในส่วนของ Admin ปกติแล้วหลังจากติดตั้ง Winddows เมนู Administrative Tools จะไม่แสดงให้เห็น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการให้แสดงออกมา เราสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนในการ แสดงเมนู Administrative Tools

1.     คลิกปุ่ม Start เลือก Settings

2.     คลิกเลือก Taskbar and Start Menu

3.     คลิกเลือกแท็บ Advanced จะได้ดังภาพ 

4.     ในหน้าต่างด้านล่าง ให้คลิกเลือก Display Administrative Tools

5.     คลิกปุ่ม Applye เพื่อยืนยันอีกครั้ง

 

 


Menu