กิจกรรมสำหรับผู้ใช้งาน Facebook

Comment คือ การแสดงความคิดเห็น หรืออาจเป็นการตอบข้อความที่เพื่อนๆ ของคุณได้ share ไว้

อีกหนึ่งวิธีการสื่อสารถึงเพื่อนๆ โดยไม่จำเป็นต้องคุยกัน ด้วยการ Comment ผ่านข้อความ หรือแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..

Comment Facebook


วิธีเขียน Comment ?(กรณีตอบ Comment จากคนอื่น)

  1. ให้เข้าไปหน้า Wall ของเรา
  2. เลือกหัวข้อที่ต้องการตอบ Comment จากคนอื่น
  3. คลิกข้อความ ?Comment? ด้านล่าง
  4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
  5. จากนั้นกดปุ่ม comment

วิธีเขียน Comment ?(กรณีเขียน Comment ?จากการ Share ของเพื่อนหรือคนอื่น)

  1. คลิกเลือกเพื่อน
  2. ในช่อง Wall ของเพื่อน
  3. คลิกเลือกหัวข้อ Comment ของคนอื่น
  4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
  5. จากนั้นกดปุ่ม comment

Menu