เมื่อมีวันเริ่มใช้งาน ก็ย่อมมีวันหมดอายุ


สำหรับหลายๆ คนที่ใช้งาน Facebook และไม่อยากใช้งาน Facebook อีกต่อไป จะด้วยเหตุผลต่างๆ ใดๆ ก็ตามหรือไม่สะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต อยากแนะนำให้เราทำการยกเลิกสมาชิก Facebook ด้วย เพราะไม่งั้น จะให้การค้นหาชื่อของเรายังคงอยู่ เพื่อนๆ ที่เราติดต่อด้วยก็จะสับสน เพราะไม่สามารถติดต่อเราได้


Defactivate Account Facebook


ขั้นตอนการยกเลิกการใช้งาน Facebook

  1. ให้ทำการ Login เข้าเว็บไซต์ Facebook แบบปกติ
  2. ให้คลิกหัวข้อ Settings
  3. ในแท็ป Setting ให้คลิกหัวข้อด้านล่าง "Deactivate Account"
  4. เลือกเหตุผลที่เราไม่ต้องการใช้งาน Facebook
  5. จะมีช่องให้ใส่เหตุผลเพิ่มเติมด้วย
  6. คลิกปุ่ม "Deactivate My Account" เพื่อยืนยัน

?


Menu