เพิ่มข้อความด้วย Make titles or credits

Title หมายถึงชื่อเรื่องของ movie ที่เราสร้างขึ้นมา อาจสร้างในตำแหน่งแรก ในเนื้อหาของ movie หรือหลังจากแสดง movie ได้ด้วย ส่วน credits เป็นส่วนท้ายสุดของ movie เพื่อแสดงรายชื่อผู้สร้าง ผู้กำกับ และอื่นๆ อีกตามความต้องการ

 1. เปลี่ยนเป็นการแสดง Show Storyboard ก่อนการใส่ effects เพราะจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจน (คลิกเมนู View เลือก Show Storyboard)
 2. คลิก Make titles or credits จะได้ดังภาพประกอบ
  • Add title at the beginning of the movie - ใส่ข้อความในตำแหน่งเริ่มต้นของ movie
  • Add title before the selection clip on the storyboard - ใส่ข้อความในตำแหน่งก่อน clip ที่เราเลือก
  • Add title on the selection clip on the storyboard - ใส่ข้อความบน clip ที่เลือก
  • Add title after the selection clip on the storyboard - ใส่ข้อความหลังจาก clip ที่เลือก
  • Add credit at the end of the movie - ใส่ข้อความเป็น credit หลังจากท้ายสุด (เหมือนกับตอนจบของหนัง)

 3. Add title to movie maker


 4. ทดสอบการใส่ Add title at the beginning of the movie
 5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เช่นตัวอย่าง MY CATs เป็นต้น
 6. คลิกปุ่ม Done, add tilte to movie
 7. คลิกทดสอบโดยการคลิกปุ่ม Play ที่บริเวณส่วนการแสดง

?


Menu