Font หมายถึงอะไร

Font หมายถึงรูปแบบตัวอักษร ที่ทำให้เอกสารของคุณมีความสวยงามและน่าดูมากยิ่งขึ้น การเพิ่มเติม font ในระบบ Windows จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ อย่างไรก็ตามการติดตั้ง Font ก็มีข้อจำกัดเหมือนกัน คือ อาจทำให้ระบบ Windows ทำงานได้ช้าลง และที่สำคัญไม่ควรติดตั้ง font มากกว่า 1 พัน fonts

วิธีติดตั้ง fonts แบบรวดเร็ว

  1. เปิดโปรแกรม Windows Explorer หรือ กดปุ่ม "Windows Logo + E"
  2. ย้ายโฟลเดอร์ไปยัง c:\Windows\fonts
  3. ทำการ copy fonts ที่มีอยู่ใน CD หรือจากสื่ออื่นๆ ที่เรานำมา
  4. รอสักครู่ Windows จะติดตั้ง Font ให้อัตโนมัติ
  5. กรณีมีชื่อ Font ซ้ำกัน ระบบจะมีการถามก่อนว่า จะให้ replace หรือ เปลี่ยนเป็นตัวใหม่หรือไม่

ทิปเกี่ยวกับ Font การติดตั้ง Font ในระบบ Windows อาจไม่สามารถใช้งานได้กับบางโปรแกรมเช่น Adobe Photoshop ดังนั้น ควรศึกษาการติดตั้ง fonts ในแต่ละโปรแกรมด้วยว่า มีขั้นตอนอย่างไร


Menu