Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

ปรับเปลี่ยน Windows XP เป็นแบบ Vista

อีกหนึ่งความแตกต่างของ Windows XP กับ Windows Vista นั่นคือ ความสามารถในรูปแบบที่เรียกว่า "Aero Shack" นั่นคือการทำกรอบของ Windows ให้มีความโปร่งแสง สามารถมองทะลุถึงด้านล่าง หรือที่เราเรียกว่า "Transparency" สามารถผู้ใช้ Windows XP ที่ต้องการความสามารถนี้ สามารถใช้ฟรีโปรแกรมตัวนี้ได้เลย

True Transparency

XP True Transparancy

แค่เพียง download และรันโปรแกรม "True Transparency" เท่านั้น ด้วยโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก และกินพืนที่ในหน่วยความจำเพียงเล็กน้อย ใครสนใจอยากทำแปลงกาย Windows XP ของคุณให้มีความสวยงามน้องๆ ของ Windows Vista ก็ลองนำไปทดลองใช้งานกันดูครับ