สำหรับผู้เป็น Webmaster และมีหน้าที่ควบคุมระบบ Web Hosting ทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ นั่นคือระบบ Email ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารกับที่ขาดเสียมิได้ในโลกอินเตอร์เน็ตใบนี้

เราสามารถจัดการระบบ Email อย่างไรบ้าง

  • Add / Remove E-mail เป็นเรื่องปกติที่เราสามารถเพิ่มหรือลบอีเมล์ของเราได้ตลอดเวลา พร้อมกันนี้เรายังสามารถกำหนดขนาดของอีเมลแต่ละคนว่า สามารถให้ไม่เกินเท่าไหร่ เช่น 50 MB 100 MB เป็นต้น ทั้งนี้ คงต้องขึ้นกับขนาดของ Web Hosting ที่เราเลือกซื้อ
  • Web Mail โดยปกติแล้ว ถ้าเรามีเว็บ เราก็สามารถมี Web mail ได้เช่นเดียวกับ Gmail, Yahoo Mail เป็นต้น ตัวอย่าง Web mail ที่หลายๆ Web Hosting ให้บริการ เช่น เว็บไซต์ abc.com web mail อาจใช้ชื่อเป็น mail.abc.om หรือ abc.com/webmail เป็นต้น
  • Auto-Response เป็นบริการของอีเมลที่ทำให้เราได้รับความสะดวกมากๆ ในการบริการเมล เนื่องจาก Auto-Respone เป็นการส่งเมลออกอัตโนมัติ เวลาใครส่งเมลถึงเรา เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้สำหรับการบริการการสั่งหรือ หรือมีการกำหนด Formmail ในเว็บเพจของเรา
  • Email Forwarders เป็นคำสั่งในการส่งเมลส่งต่อไปยังอีกอีเมลอัตโนมัติ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการตรวจสอบการทำงานของพนักงานว่า มีการใช้งานที่เหมาะสมหรือไม่

นอกจากนี้ระบบ Web Hosting ที่ดี ควรมีระบบป้องกัน Email Virus Scan รวมทั้ง Email Spam Scan ทั้งเพื่อป้องกันปัญหาภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้ง Email ขยะทั้งหลายอีกด้วย


Menu