สำหรับเว็บมาสเตอร์โดยเฉพาะ


ใครกำลังมองหาคำสั่งในการใส่เสียงที่เป็น background sound ในเว็บไซต์ของคุณเอง วันนี้ เรามีคำสั่งง่ายๆ ในการใส่เสียงเพลงให้กับเว็บไซต์ รองรับการใช้งานกับ browser ของ Microsoft ที่ชื่อ Internet Explorer

คำสั่งในการใส่เสียงให้กับเว็บไซต์


<bgsound src="/FILENAME.wav" loop = "2"></bgsound>

ความหมายของคำสั่ง

  • bgsound เป็นคำสั่งในกรใส่เสียง
  • scr หมายถึง ตำแหน่งของไฟล์ที่เก็บเสียง ถ้าคุณเก็บไฟล์เสียงในโฟลเดอร์ sound เวลาใส่จะต้องระบบโฟลเดอร์ด้วย เช่น src ="\sound\filename.wav" เป็นต้น
  • loop หมายถึง จำนวนครั้งที่ให้เล่นเพลงซ้ำ

ลองนำไปทดสอบใช้กันดูน่ะครับ

?

?


Menu