ป้องกันไม่ให้มีการ Download ไฟล์จากอินเตอร์เน็ต

การ Download ไฟล์จากอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่ระวัง อาจได้ของแถมเป็นไวรัสด้วย นอกจากนี้ยังทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าวช้าลงอย่างมากด้วย และถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ลูกหลาน หรือใครก็ตาม download ไฟล์จากอินเตอร์เน็ต เรามีเทคนิคง่ายๆ มาบอกต่อกัน

ทิปป้องกันการ download ไฟล์

Lock Download file from Internet

ทิปนี้ใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้งาน Internet Explorer หรือ IE เท่านั้น สำหรับวิธีการป้องกันการ download ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
  2. คลิกเลือกเมนู Tools เลือก Internet Options
  3. คลิกแท็ป Security
  4. คลิกปุ่ม Custom level.. ด้านล่าง
  5. เลื่อนมาที่หัวข้อ Downloads
  6. ในหัวข้อ File download ให้คลิกเลือก Disable แทนคำว่า Enable
  7. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
  8. จะมีหน้าต่างเล็กๆ แสดงขึ้นมา ให้เราเลือก Yes เพื่อยืนยันอีกครั้ง

แค่นี้ ถ้ามีการพยายาม download ไฟล์จากอินเตอร์เน็ต จะหน้าต่างแสดงข้อความ Your current security settings do not allow this file to be downloaded.


Menu