คุณมีวิธีสั่งพิมพ์หน้าเว็บอย่างไรบ้าง

หลายๆ คนอาจงงกับคำถามข้างต้น เพราะเวลาสั่งพิมพ์หน้าเว็บ เราก็มักจะเรียกใช้คำสั่งผ่านเมนู File เลือก Print แต่สำหรับเคล็ดลับที่จะมาบอกเกี่ยวกับคำสั่งพิมพ์นี้ มีอยู่หลายวิธี และสามารถทำให้เราพิมพ์งานที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น

วิธีแรก สั่งพิมพ์เฉพาะข้อมูลที่ต้องการจริงๆ (ใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น)

 1. คลิกคลุมข้อมูลที่ต้องการสั่งพิมพ์
 2. คลิกขวา เลือกคำสั่ง Print โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างคำสั่ง Print
 3. ที่ข้อความ Page Range ให้เลือก "Selection" แทน "All"
 4. คลิกปุ่ม Print อีกครั้งเพื่อยืนยันการพิมพ์

สั่งพิมพ์แบบมีฉากหลัง (Background)

 1. ให้เข้าไป setup ในส่วนของ Print โดยคลิกเมนู Tools
 2. เลือก Internet Options
 3. คลิกเลือกแท็ป Advanced
 4. เลื่อนมาที่หัวข้อ Printing
 5. คลิกเลือก "Print backgroun colors?and images"
 6. เวลาสั่งพิมพ์คราวหน้า ก็จะออกฉากหลังของเว็บทุกครั้ง

ไม่พิมพ์ส่วน Header และ Footer เอาเฉพาะข้อมูลจริงๆ

 1. ให้เข้าไป setup ส่วนของ Page Setup โดยคลิกเมนู Files
 2. เลือก Page Setup
 3. ใส่ช่อง Headers and Footers ให้เอาข้อความออกให้หมด
 4. จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 


Menu