สัญลักษณ์ในการใช้งานบน Skype

Skype Notificationsการสื่อสารบนระบบเครือข่ายของ Skype มีการแสดงสถานะและแบ่งลักษณะการสื่อสารได้หลากหลายแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น และเข้าใจกันได้มากขึ้น ดังนั้น Skype เอง จึงมีการนำสัญลักษณ์มาแทนความหมายต่าง ๆ ซึ่งดีกว่าคำพูดใดๆ อีกจริงไมครับ ประมาณว่า รูปภาพแทนคำตอบได้ล้านคำเลยทีเดียว? พูดไป เดี๋ยวจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ มาดูกันดีกว่าว่า แต่ละสัญลักษณ์ของ Skype มีความหมายอะไรบ้าง

เรียนรู้การใช้งาน Skype ในอีกระดับหนึ่ง

Skype Notification

Skype Notifications

ดังนั้น เวลาเราเห็นเครื่องหมายเหล่านี้ เราจะได้เข้าใจว่ามีความหมายอะไร และสามารถโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง เห็นด้วยหรือเปล่าครับ..? แต่ถ้าต้องการเข้าไปกำหนดในโปรแกรมเพื่อให้เตือนเนื่องในโอการต่างๆ ก็สามารถคลิกผ่านเมนู Tools เมนูย่อย Options และเลือกหัวข้อ Notifications

?

?


Menu