โดยการใช้งานปกติ แล้วเราสามารถ add emai มากกว่า 1 address ในโปรแกรม Outlook Express ได้เลย แต่อาจไม่สะดวกนัก เนื่องจากอีเมล์ที่รับเข้ามาจะปะปนกัน ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องมีการตั้งค่าบางอย่างในโปรแกรม เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

สำหรับวิธีในการจัดการเมล์นั้น แยกออกได้ 2 วิธี

 1. กำหนด Message Rule เพื่อแยกเว็บเก็บไว้ในแต่ละ Folder (ผู้ใช้งานสามารถอ่านเมล์ของอีกคนหนึ่งได้)
 2. สร้าง Identity เพื่อกำหนดผู้ใช้งานแต่ละคน (ข้อนี้จะทำให้ผู้ใช้งานแต่ละคนมองไม่เห็นเมล์ของอีกฝ่ายหนึ่ง)

ถ้าชอบวิธีไหนก็ลองเลือกนำไปปฏิบัติกันดูน่ะครับ 

 

วิธีที่ 1. วิธีการกำหนด Mesage Rule 

 1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
 2. เริ่มต้นสร้าง โฟลเดอร์ในส่วนของ Inbox ในเมล์ก่อน เพื่อกำหนดว่า ถ้ามีเมล์ของคุณ เข้ามา ให้ย้ายมาสู่โฟลเดอร์นี้
 3. สร้างโฟลเดอร์ตามจำนวนคนที่ใช้งานเมล์ในเครื่องคอมฯ เครื่องนี้
 4. วิธีการสร้าง ให้คลิกขวาที่ Inbox เลือก New Folder แล้วใส่ชื่อที่ต้องการ เช่น Jim Box เป็นต้น
 5. คลิกเมนู Tools
 6. คลิกเมนู Message Rule
 7. คลิกเมนู Mail จะได้ดังภาพประกอบ ดังนี้ 


   
 8. กำหนดค่าที่ละหัวข้อ ข้อ 1 และ 2 ให้กำหนดตามภาพประกอบ
 9. ข้อ 3 ช่อง contains people ให้คลิก จะได้หน้าต่างให้ใส่ชื่อ E-mail address ที่ต้องการ
 10. ส่วนคำว่า specified ให้คลิกและเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บเมล์ที่ได้รับ
 11. ส่วนของ 4 ให้ตั้งชื่อเป็นกฏไว้ กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
 12. เริ่มต้นสร้าง Rule สำหรับเมล์คนอื่นๆ จนเสร็จ
 13. แค่นี้เวลามีเมล์ของแต่ละคนเข้ามา ก็จะถูกย้ายในยังโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้แล้ว
วิธีที่ 2. สร้าง Identity 

 1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
 2. คลิกเมนู File
 3. เลือกคำสั่ง Identities
 4. เลือกเลือกคำสั่ง Add New Identity
 5. จะมีหน้าต่างปรากฏ ให้ใส่ชื่อ ที่ต้องการ 


   
 6. ถ้าต้องการใส่ password ด้วยให้คลิกเลือก Require a password
 7. จะมีหน้าต่างปรากฏให้ใส่ password เหมือนกัน 2 ครั้ง
 8. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
 9. จากนั้น ถ้าต้องการใช้งานของคนใด ก็ให้เข้าไปที่ เมนู File เลือก Switch Identity

 


Menu