1. **วิธีเปิดหรือปิด Wi-Fi ใน Windows 11 คืออะไร?**

   - เพียงคลิกที่ไอคอน Wi-Fi ที่อยู่ใน Taskbar และเลือก "เปิด" หรือ "ปิด" ตามต้องการ.

 

2. **วิธีปรับระดับเสียงระบบใน Windows 11 คืออะไร?**

   - คลิกขวาที่ไอคอนเสียงที่อยู่ใน Taskbar และเลือก "Open Volume Mixer" เพื่อปรับระดับเสียงของแต่ละแอปพลิเคชัน.

 

3. **วิธีสร้างและจัดการ Virtual Desktops ใน Windows 11?**

   - กดปุ่ม Windows key + Tab เพื่อเปิด Task View แล้วคลิกที่ "+ New Desktop" เพื่อสร้าง Virtual Desktop ใหม่ และใช้คำสั่งเดียวกันเพื่อเพิ่มหรือลบ Virtual Desktops.

 

4. **วิธีปรับแต่ง Taskbar ใน Windows 11 คืออะไร?**

   - คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบน Taskbar และเลือก "Taskbar settings" เพื่อปรับแต่งการจัดวาง Taskbar, ขนาดไอคอน, และการแสดงไอคอนต่างๆ.

 

5. **วิธีใช้งาน Snap Layouts เพื่อจัดระเบียบหน้าจอใน Windows 11?**

   - เมื่อย้ายหน้าต่างไปในมุมของหน้าจอ, ระบบจะแสดงตัวเลือก Snap Layouts เพื่อช่วยในการจัดระเบียบหน้าจอ.

 

6. **วิธีเปิดหรือปิด Bluetooth ใน Windows 11 คืออะไร?**

   - เปิด "Settings", ไปที่ "Bluetooth & devices", และเลือก "Bluetooth" เพื่อเปิดหรือปิด Bluetooth.

 

7. **วิธีเปลี่ยนภาษาและภูมิภาคใน Windows 11?**

   - เปิด "Settings", ไปที่ "Time & language", และเลือก "Language & region" เพื่อเปลี่ยนภาษาและภูมิภาค.

 

8. **วิธีการปรับแต่งพื้นหลังหน้าจอ (Wallpaper) ใน Windows 11?**

   - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Background" เพื่อเลือกภาพพื้นหลังที่คุณต้องการ.

 

9. **วิธีเปิดหรือปิด Night Light ใน Windows 11?**

   - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Display" เพื่อเปิดหรือปิด Night Light.

 

10. **วิธีเรียกใช้ Task Manager ใน Windows 11?**

    - กด Ctrl + Shift + Esc เพื่อเรียกใช้ Task Manager หรือใช้ Ctrl + Alt + Delete และเลือก "Task Manager" จากเมนู.

 

11. **วิธีใช้งาน Microsoft Store เพื่อดาวน์โหลดแอปใน Windows 11?**

    - เปิด Microsoft Store และค้นหาแอปที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ "Install" เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง.

 

12. **วิธีเปิดหรือปิดการแสดงแท็บแยกหน้าจอใน Windows 11?**

    - คลิกขวาที่ไอคอนแอปใน Taskbar และเลือก "Show/hide all tabs" เพื่อเปิดหรือปิดแท็บแยกหน้าจอ.

 

13. **วิธีเปิดหรือปิด Fit Windows ใน Windows 11?**

    - คลิกขวาที่ไอคอนแอปใน Taskbar และเลือก "Fit" เพื่อเปิดหรือปิด Fit Windows สำหรับแอปนั้นๆ.

 

14. **วิธีเปิดหรือปิด ฟีเจอร์ News and interests ใน Taskbar ของ Windows 11?**

    - คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบน Taskbar และเลือก "News and interests" แล้วเลือก "Show icon and text" หรือ "Show icon only" ตามที่ต้องการ.

 

15. **วิธีใช้งาน Snipping Tool ใน Windows 11?**

    - ค้นหา "Snipping Tool" ในเมนู Start และเปิดแอปนี้เพื่อบันทึกภาพหน้าจอที่คุณต้องการ.

 

16. **วิธีเปลี่ยนธีมทั่วไปของ Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Themes" เพื่อเปลี่ยนธีมทั่วไปของ Windows 11.

 

17. **วิธีเปิดหรือปิด Focus Assist ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Focus Assist" เพื่อปรับการตั้งค่าและเปิดหรือปิด.

 

18. **วิธีเปิดหรือปิด Auto HDR ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Display" เพื่อเปิดหรือปิด Auto HDR.

 

19. **วิธีตั้งค่าโหมดการปฏิบัติการใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Power & battery" เพื่อปรับการตั้งค่าโหมดการปฏิบัติการ.

 

20. **วิธีการปรับแต่งขนาดและแสดงรายชื่อของแอปใน Start Menu ของ Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Start" เพื่อปรับแต่ง.

 

21. **วิธีใช้งาน Quick Settings ใน Windows 11?**

    - คลิกที่วันที่และเวลาบน Taskbar หรือกด Windows key + A เพื่อเข้าถึง Quick Settings.

 

22. **วิธีปรับแต่งคุณสมบัติของแอปพลิเคชันใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Apps", และเลือกแอปที่ต้องการปรับแต่ง.

 

23. **วิธีใช้งานฟีเจอร์ Focus Assist ใน Windows 11?**

    - คลิกที่ไอคอน Focus Assist บน Action Center เพื่อเปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้.

 

24. **วิธีเปิดหรือปิดการแสดงข้อความแจ้งเตือนของแอปใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Notifications & actions" เพื่อปรับแต่งการแสดงข้อความแจ้งเตือน.

 

25. **วิธีเปิดหรือปิดฟีเจอร์ Auto HDR ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Display" เพื่อปรับการตั้งค่า.

26. **วิธีเปิดหรือปิด Wi-Fi ใน Windows 11 คืออะไร?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Network & internet", และเลือก "Wi-Fi" เพื่อเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi.

 

27. **วิธีเปิดหรือปิดการสำรองข้อมูล (Backup) ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Backup" เพื่อตั้งค่าการสำรองข้อมูล.

 

28. **วิธีเปลี่ยนการแสดงผลของ Taskbar ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Taskbar" เพื่อปรับแต่งการแสดงผล.

 

29. **วิธีเปิดหรือปิดการแสดงประวัติการใช้งานใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Privacy & security", และเลือก "Activity history" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

30. **วิธีเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนการปรับแต่งของ Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Notifications & actions" เพื่อปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน.

 

31. **วิธีเปิดหรือปิดการเริ่มต้นแอปพลิเคชันที่เปิดค้างไว้ที่เมื่อเข้าสู่ระบบใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Apps", และเลือก "Startup" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

32. **วิธีเปิดหรือปิด Lock Screen ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Lock screen" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

33. **วิธีเปิดหรือปิดงานของหน้าต่างบางอย่างเมื่อกด Alt + Tab ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Multitasking" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

34. **วิธีเปิดหรือปิดการแชร์ข้อมูลเราที่ Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Privacy & security", และเลือก "Sharing" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

35. **วิธีเปิดหรือปิดการสร้างสำเนาข้อมูลใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Storage" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

36. **วิธีปรับแต่งการแสดงผลของ Lock Screen ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Lock screen" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

37. **วิธีเปิดหรือปิด ฟีเจอร์ Focus Assist ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Focus Assist" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

38. **วิธีเปิดหรือปิดการแสดงแท็บแยกหน้าจอใน Taskbar ของ Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Taskbar" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

39. **วิธีปรับแต่งคุณสมบัติของแอปพลิเคชันใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Apps", และเลือกแอปที่ต้องการปรับแต่ง.

 

40. **วิธีปรับแต่งการแสดงผลของ Taskbar ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Taskbar" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

41. **วิธีเปิดหรือปิดการแสดงข้อความแจ้งเตือนของแอปใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Notifications & actions" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

42. **วิธีปรับแต่งการแสดงผลของ Taskbar ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Taskbar" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

43. **วิธีเปิดหรือปิดการแสดงข้อความแจ้งเตือนของแอปใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Notifications & actions" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

44. **วิธีปรับแต่งการแสดงผลของ Taskbar ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Taskbar" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

45. **วิธีเปิดหรือปิดการแสดงข้อความแจ้งเตือนของแอปใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Notifications & actions" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

46. **วิธีปรับแต่งการแสดงผลของ Taskbar ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Taskbar" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

47. **วิธีเปิดหรือปิดการแสดงข้อความแจ้งเตือนของแอปใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Notifications & actions" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

48. **วิธีปรับแต่งการแสดงผลของ Taskbar ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Taskbar" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

49. **วิธีเปิดหรือปิดการแสดงข้อความแจ้งเตือนของแอปใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "System", และเลือก "Notifications & actions" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 

50. **วิธีปรับแต่งการแสดงผลของ Taskbar ใน Windows 11?**

    - เปิด "Settings", ไปที่ "Personalization", และเลือก "Taskbar" เพื่อปรับการตั้งค่า.

 


Menu