ทำความรู้จัก Firewall

Firewall เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล จากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี เราสามารถติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันข้อมูลในระบบเครือข่ายของเราได้ โดยเฉพาะกับองค์กรที่มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Firewall ดูจะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก

Firewall ในปัจจุบัน สามารถเป้นได้ทั้ง?ซอร์ฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์ แต่สำคัญตัวโปรแกรม iPCop นี้ เป็น Software ครับ?ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับมืออาชีพ และต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Linux พอสมควร

IPCop Firewall

IPCop Firewall

  • สนใจ download iPCop Firewall?ขนาดไฟล์ประมาณ 50 MB
  • รองรับระบบปฏบัติการ Linux

เราสามารถประยุกต์ใช้ IPCop มาทำเป็น VPN หรือจะใช้สำหรับการเก็บ Log เพื่อให้รองรับการกฏหมายไอที ก็ได้ด้วยเช่นกัน
 

การใช้งาน IPCop Firewall

ถึงแม้ว่า IPCop จะทำงานผ่านระบบปฏิบัติการ Linux แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเพื่อกำหนดค่าต่างๆ ก็สามารถทำผ่านคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Browser ได้เช่นกัน และผลของการใช้งานผ่าน Browser ทำให้เราสามารถสั่งการผ่านหน้าตาแบบรูปภาพ (Graphic Mode)?แทนการสั่งงานแบบตัวอักษรอย่างเดียว (TEXT Mode)
 

ทิปการติดตั้่ง IPCop

การติดตั้่ง IPCop ทางผู้พัฒนา ได้ทำไฟล์เป็นแบบ ISO เพื่อให้สร้างแผ่น boot อัตโนมัติไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ให้ระวังเรื่องอุปกรณ์เป็นสำคัญ และนำให้ติดตั้งในเครื่องคอมฯ รุ่นเก่าจะดีกว่า เพระาเรื่องของ Driver ของอุปกรณ์ต่างๆ จะได้ไม่มีปัญหา โดยเฉพาะกับ SATA ฮาร์ดดิสก์ และอุปกรณ์ USB ต่างๆ เช่น Card Reader เป็นต้น

?

 


Menu