ไบออส (BIOS : Basic input Output System) คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานในการบู๊ตเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ถูกติดตั้งอยู่ในชิบประเภท ROM บนเมนบอร์ด การทำงานของ ไบออส จะทำงานหลังจากมีการเปิดสวิทซ์ ทันที ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เช่น harddisk, disk drive, cd-rom, ram เป็นต้น

คลิกเลือกรายชื่อ BIOS ที่คุณต้องการข้อมูล และ download 

 • ABIT - ABIT Computer Corporation.
 • Ami/Award - American Megatrends Inc.
 • Aopen - Aopen Inc.
 • ASUS - ASUSTeK Computer Inc.
 • ChainTech - ChainTech Computer Co., Ltd.
 • Giga-Byte - Gigabyte Technology Co., Ltd.
 • GVC - Gentek Marketing Inc.
 • Intel - Intel Corporation
 • Matrox - Matrox Graphics Inc.
 • Soyo - SOYO Group
 • VIA - VIA Technologies Inc.

Menu