ราคา CPU Case | July 2013  
Chila BLOOM (ATX) 500W MAX             1,020
Chila IPAD (ATX) 500W MAX             1,020
Chila iTune (ATX) 500W MAX             1,020
Chila J (ATX) 500W MAX             1,020
Chila KNIGHT (mATX) 500W MAX             1,090
Chila MAN (ATX) 500W MAX               940
Chila MAX2 (ATX) 500W MAX             1,050
Chila RACE (ATX) 500W MAX               940
Gentec Gentec i  (ATX)             1,990
Gentec Gentec i (ATX)             3,290
Gview 2  (ATX) 550W MAX             1,610
Gview 2PM (mATX) 580W MAX             1,300
Gview ATOM2 (mATX) 600W MAX             3,570
Gview BB  (ATX) 550W MAX             1,730
Gview CONNEXT (ATX) 550W MAX             1,440
Gview DELIGHT  (ATX) 530W MAX             1,540
Gview EPISODE  (ATX)             2,190
Gview FAME  (ATX) 530W MAX             1,500
Gview FOCUS  (ATX) 530W MAX             1,450
Gview GAME  (ATX) 600W MAX             1,550
Gview GAME F1 (ATX) 600W MAX             1,200
Gview GENESIS  (ATX)             1,490
Gview GENESIS 2  (ATX)             1,490
Gview GOLF  (ATX) 550W MAX             1,590
Gview i (ATX) 550W MAX             1,730
Gview i3-10  (ATX)             1,090
Gview i3-20  (ATX)             1,200
Gview i3-30  (ATX)             1,200
Gview ITX COLA (mATX) 550W MAX             1,180
Gview LOUIS  (ATX) 550W MAX             1,480
Gview MINI (iTX) Adapter95W             1,750
Gview NANO (mATX) 550W MAX             1,250
Gview New  (ATX) 530W MAX             1,450
Gview NEW ATOM (mATX) 580W MAX             1,300
Gview VIVA  (ATX) 550W MAX             1,620

Menu