ราคา CCTV | July 2013  
เครื่องบันทึก    
AVTECH DVR KPD674ZB  H.264 4CH             7,500
AVTECH DVR AVC791ZB  H.264 4CH             7,900
AVTECH DVR AVC792ZPV  H.264 4CH             9,500
AVTECH DVR DR046  H.264 4CH             6,900
AVTECH DVR KPD675ZB  H.264 4CH           10,900
AVTECH DVR AVC793ZCDDVD  H.264 4CH           12,900
AVTECH DVR AVC793ZC  H.264 4CH           11,900
AVTECH DVR KPD677B  H.264 8 CH           11,490
AVTECH DVR MDR757B  H.264 8 CH           12,500
AVTECH DVR KPD686ZB  H.264 8 CH           18,900
AVTECH DVR AVC796ZB  H.264 8 CH           19,500
AVTECH DVR AVC796ZPV  H.264 8 CH           23,900
AVTECH DVR AVC798ZPV  H.264 16 CH           27,900
AVTECH DVR AVC700Z  H.264 16 CH           23,900
AVTECH DVR KPD688B  H.264 16 CH           17,500
AVTECH DVR KPD679B  H.264 16 CH           13,900
AVTECH DVR MDR759  H.264 16 CH           13,900
AVTECH DVR AVC798ZB  H.264 16 CH           18,900
AVTECH NVR AVH306  up to 6 CH           15,900
AVTECH NVR AVH312  up to 12 CH           22,900
AVTECH NVR AVH800  up to 6 CH           25,000
     
 IP Camera    
AVTECH IP Camera  AVN211 H.264 / MPEG4 / MJPEG             4,500
AVTECH IP Camera  AVN212 H.264 / MPEG4 / MJPEG             6,500
AVTECH IP Camera  AVN222 H.264 / MPEG4 / MJPEG             8,250
AVTECH IP Camera  AVN252 H.264 / MPEG4 / MJPEG             7,000
AVTECH IP Camera  AVN263 H.264 / MPEG4 / MJPEG           13,900
AVTECH IP Camera  AVN216 Onvif D1             4,990
AVTECH IP Camera  AVM217 Onvif D1             5,900
AVTECH IP Camera  AVN257IR Onvif D1             7,500
AVTECH IP Camera  AVN701Z Onvif D1           11,600
AVTECH IP Camera  AVM722 ZKP           15,900
AVTECH IP Camera  AVM265ZP D1           15,500
AVTECH IP Camera  AVN 363 ZVP 1.3 Megapixel           20,900
AVTECH IP Camera  AVN304/AVN314 1.3 Megapixel             8,500
AVTECH IP Camera  AVN362 1.3 Megapixel           16,900
AVTECH IP Camera  AVN80X 1.3 Megapixel             5,900
AVTECH IP Camera  AVM301 1.3 Megapixel             5,750
AVTECH IP Camera  AVM357A 1.3 Megapixel           11,900
AVTECH IP Camera  AVM317ZA 1.3 Megapixel           17,500
AVTECH IP Camera  AVM365ZAP 1.3 Megapixel           31,500
AVTECH IP Camera  AVN801 Onvif 1.3 Magapixel             5,500
AVTECH IP Camera  AVM328A Onvif 1.3 Magapixel           10,500
AVTECH IP Camera  AVM400 ZP 2 Megapixel           13,590
AVTECH IP Camera  AVM428 ZAP 2 Megapixel           19,590
AVTECH IP Camera  AVM457 ZAP 2 Megapixel           21,590
AVTECH IP Camera  AVM417 ZAP 2 Megapixel           17,590
AVTECH IP Camera  AVN284 (Speed Dome) Zoom 22X           39,500
CNB GA-4162PF           12,600
CNB GL-3662           12,200
CNB GS-3760 PF             5,450
CNB BBM-21F             6,600
CNB BBB-21F             8,400
CNB BBB-31F             9,500
CNB BFE-41F           11,500
CNB BFE-45F           12,500
CNB D-1760P             3,700
CNB D-2310PVD             7,550
CNB D-2862PVF           10,700
CNB DFL-11S             2,900
CNB DFL-21S             4,100
CNB DBM-21S             4,600
CNB DBM-21VD             7,150
CNB DBM-21VF             8,600
CNB DBB-31VF           12,900
CNB DBF-41VF           13,990
CNB VLL-21S             4,990
CNB LBM-21S             5,800
CNB LBM-21VF           10,400
CNB VB2310PVR           10,600
CNB GA-4162PF           12,600
CNB LCM 21 S             6,500
CNB DBF-41VF           12,900
CNB D-2810PVR           12,200
CNB VBM-21S  6 ,300 
CNB VBM-21VD  8 ,800 
CNB LJL21S  5 ,250 
CNB LCM21VF  9 ,500 
CNB CCM-21VF  9 ,990 
CNB B-2810PVF  1 2,320 
CNB WBL-11S  4 ,500 
CNB WBL-21S  5 ,700 
CNB WCL-11S  5 ,200 
CNB WCL-21S             6,600
CNB WCM-21VF           11,000
CNB WFM-25VF           13,800
CNB WGB-25VF           15,900
CNB WHB-21CS           24,900
CNB SMC-1063P           28,500
CNB SBN-22Z27F           35,000
CNB SDN-23Z27FW           41,900
CNB SS-2965PXW           83,400
CNB XHB-21CS           28,000
CNB XCB-21VF           11,790
CNB DBM-25VF             8,500
CNB DBE-41VF           11,900
CNB BFF-41F           12,900
CNB G1315PF             5,090
CNB GL3662P           10,900
CNB MP1700P             2,350
CNB VB2310PIR             5,990
CNB VCM-21VF             8,790
CNB SR-VB210VF             9,550
CNB SBN23Z27F           34,900
CNB S1565PX           45,050
CNB IP Camera  DBF-41VF           12,900
CNB IP Camera  D2760PVR             7,690
CNB IP Camera  A2363PL           20,190
CNB IP Camera  IGP-1030           19,900
CNB IP Camera  IDC-4050IR           23,500
CNB IP Camera  IDC-4050VR           26,700
     
เครื่องบันทึก    
DAHUA DVR3104H  H.264 4CH             4,900
DAHUA DVR3108H  H.264 8CH             7,900
DAHUA DVR3116H  H.264 16CH           11,900
DAHUA DVR0404LF-AS  H.264 4CH             6,590
DAHUA DVR0804LF-AS  H.264 8CH           11,000
DAHUA DVR1604LF-AS  H.264 16CH           15,000
DAHUA DVR0404HF-AN  H.264 4CH             8,500
DAHUA DVR0404HF-AS  H.264 4CH           11,000
DAHUA DVR0404LF-A  H.264 4CH             9,900
DAHUA DVR0804LF-A  H.264 8CH           13,990
DAHUA DVR1604LF-A  H.264 16CH           19,000
DAHUA DVR1604LF-AE  H.264 16CH           21,000
DAHUA DH 0404HE-AN  H.264 4CH             9,500
DAHUA DH 0404HE-AS  H.264 4CH             9,900
DAHUA DVR0404HF-AT  H.264 4CH           13,500
DAHUA DVR0404HF-A  H.264 4CH           19,500
DAHUA DVR0804HF-A  H.264 8CH           24,000
DAHUA DVR1604HF-A  H.264 16CH           32,900
DAHUA DVR1604 LF-L  H.264 16CH           41,900
DAHUA DVR0404HF-AL  H.264 4CH           23,500
DAHUA DVR0804HF-AL  H.264 8CH           27,900
DAHUA DVR1604HF-AL  H.264 16CH           41,900
DAHUA DVR0404HF-L  H.264 4CH           25,900
DAHUA DVR0804HF-L  H.264 8CH           31,500
DAHUA DVR1604HF-L  H.264 16CH           37,500
DAHUA DVR0804LE-S  H.264 8CH           23,500
DAHUA DVR0804LE-U  H.264 8CH           27,900
DAHUA DVR1604LE-U  H.264 16CH           39,000
DAHUA DVR0404HF-S  H.264 4CH           29,900
DAHUA DVR0804HF-S  H.264 8CH           35,000
DAHUA DVR1604HF-S  H.264 16CH           41,500
DAHUA DVR2404HF-S  H.264 4CH           63,500
DAHUA DVR3204LF-S  H.264 4CH           57,900
DAHUA DVR3204HF-S  H.264 4CH           80,000
DAHUA DVR0404HF-S-E  H.264 4CH           41,500
DAHUA DVR0804HF-S-E  H.264 8CH           53,500
DAHUA DVR1604HF-S-E  H.264 16CH           77,500
DAHUA DH 0404HE-T-4H  H.264 4CH           55,000
DAHUA DH 0804HE-T-4H  H.264 8CH           63,000
DAHUA DH 1604HE-T-4H  H.264 16CH           78,900
DAHUA DVR0404HF-U  H.264 4CH           37,500
DAHUA DVR0804HF-U  H.264 8CH           43,500
DAHUA DVR1604HF-U  H.264 16CH           48,500
DAHUA DVR0404HF-U-E  H.264 4CH           47,900
DAHUA DVR0804HF-U-E  H.264 8CH           59,900
DAHUA DVR1604HF-U-E  H.264 16CH           71,900
DAHUA DVR0404HD-U  H.264 4CH           85,000
DAHUA DVR0404HD-S  H.264 4CH           70,500
DAHUA NVR3204           22,900
DAHUA NVR3208           25,000
DAHUA NVR3216           29,900
DAHUA NVR3204P           27,900
DAHUA NVR3208P           31,900
DAHUA NVR3216P           35,900
DAHUA NVR3804           47,500
DAHUA NVR3808           50,900
DAHUA NVR3816           59,900
DAHUA NVR6064D         399,000
DAHUA NVR6000D         465,900
DAHUA NVR6000DR         519,500
IP Camera    
DAHUA IPC-F665P           27,900
DAHUA IPC-F665P-W           31,500
DAHUA IPC-FW665P           20,500
DAHUA IPC-FW665P-IR0-0360B           25,500
DAHUA IPC-FW665P-IR1-0600B           25,500
DAHUA IPC-FW665P-IR2-0800B           25,500
DAHUA IPC-FW665P-IR2-1200B           25,500
DAHUA IPC-DB665P-0360B           24,500
DAHUA IPC-DB665P-0060B           24,500
DAHUA IPC-DB665P-0080B           24,500
DAHUA IPC-DB665P-1200B           24,500
DAHUA IPC-DB665P-P-0360B           24,500
DAHUA IPC-DB665P-P-0600B           24,500
DAHUA IPC-DB665P-P-0800B           24,500
DAHUA IPC-DB665P-P-1200B           24,500
DAHUA IPC-DBW665P-IR0-0360BIR-0           25,500
DAHUA IPC-DBW665P-P IR1-0600BIR-1           25,500
DAHUA IPC-DBW665P-IR2-0800B IR-2           25,500
DAHUA IPC-DBW665P-IR2-1200BIR-3           25,500
DAHUA IPC-DBW665P--P-IR0-0360BIR-0           25,500
DAHUA IPC-DBW665P--P-IR1-0600BIR-1           25,500
DAHUA IPC-DBW665P--P-IR2-0800BIR-2           25,500
DAHUA IPC-DBW665P--P-IR2-1200BIR-3           25,500
DAHUA IPC-HD2100P           12,900
DAHUA IPC-HDW2100P           13,500
DAHUA IPC-HDB3110P           35,500
DAHUA IPC-HDBW3110P IR           37,500
DAHUA IPC-HF3100P           17,500
DAHUA IPC-HF3100P-W           18,900
DAHUA IPC-HF3110P           20,900
DAHUA PC-HF3110P-W           23,500
DAHUA IPC-HFW2100P           13,500
DAHUA IPC-F715P /IPC-715N           37,500
DAHUA IPC-F715P-W /IPC-F715P-W           39,000
DAHUA IPC-HFW3110P           39,000
DAHUA IPC-HDB3200CP           17,900
DAHUA IPC-F725P           23,900
DAHUA IPC-F725P-W           27,900
DAHUA IPC-HF3200P           25,000
DAHUA IPC-HF3200P-W           27,900
DAHUA IPC-HFW3200CP           32,500
DAHUA IPC-HF3211P           95,000
DAHUA IPC-HDB3300P           23,500
DAHUA IPC-HDBW3300P           27,900
DAHUA IPC-HF3300P-P           18,900
DAHUA IPC-HF3300P-W           21,900
DAHUA IPC-HFW3300CP           37,500
DAHUA IPC-HFW3300P           43,900
DAHUA IPC-HF3500P           31,900
DAHUA IPC-HF3500P-W           33,900
DAHUA IPC-K5             9,500
DAHUA IPC-K6           11,000
DAHUA IPC-K6-I           12,000
DAHUA IPC-A7-I           18,500
DAHUA IPC-A7W-I           17,500
SMC SMC 133 HL-S 600 TV Line Len 3.6 mm.             2,350
SMC SMC IR604 HL-S 600 TV Line Len 3.6 mm.             2,350
SMC SMC IR632 HE  650 TV Line Len 6 mm.             4,190
SMC SMC IR720 HE  650 TV Line Len 4 mm.             5,090
SMC SMC 821 HL-S  600 TV Line  Len 6 mm.             2,850
SMC SMC 821 HL-S  600 TV Line  Len 8 mm.             2,850
SMC SMC 825 HL-S  600 TV Line  Len 3.6 mm.             2,550
SMC SMC 825 HL-S 600 TV Line  Len 6 mm.             2,550
SMC SMC 830 HE  600 TV Line Len 6 mm.             4,750
SMC SMC 830 HE  600 TV Line Len 8 mm.             4,750
SMC SMC 830 HS 700 TV Line Len 6 mm.             5,500
SMC SMC 830 HS 700 TV Line Len 8 mm.             5,500
SMC SMC 837 HL-S  600 TV Line Len 6 mm.             3,150
SMC SMC 837 HL-S  600 TV Line Len 8 mm.             3,150
SMC SMC 845 HL-S  600 TV Line Len 6 mm.             3,250
SMC SMC 845 HL-S  600 TV Line Len 8 mm.             3,250
SMC SMC 856 HE  650 TV Line Len 8 mm.             5,990
SMC SMC 856 HS  700 TV Line Len 8 mm.             6,500
SMC SMC 857 HE  650 TV Line Len 6 mm.             4,850
SMC SMC 857 HE  650 TV Line Len 8 mm.             4,850
SMC SMC 857 HS  700 TV Line Len 6 mm.             5,650
SMC SMC 857 HS  700 TV Line Len 8 mm.             5,650
SMC SMC 873 HE  650 TV Line Len 6 mm.             5,990
SMC SMC 873 HS  700 TV Line Len 8 mm.             6,500

 

Menu