Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

คุณมี Password มากน้อยแค่ไหน

ในชีวิตประจำวัน เราก็มี Password ในการใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Email password, ATM password, Credit Card Passwod และอื่นๆ อีกมากมาย แล้วคุณมีวิธีการจำอย่างไร จดใส่กระดาษ หรือจดใส่สมอง แล้วคุณเคยลืม Password บ้างหรือเปล่า

Password Safe - ฟรีโปรแกรมในการจัดเก็บ password

Password safe

เราสามารถจัดเก็บ password ต่างๆ ให้เป็น หมวดหมู่ และสามารถจัดเก็บไว้ในรูปของไฟล์ข้อมูล เช่นเดี่ยวกับฐานข้อมูลประเภทอื่นๆ แต่ไฟล์ที่ถูกจัดเก็บนี้ จะถูกการเข้ารหัส ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่า ไม่มีใครแอบเข้ามาขโมย password ของเราได้ เพียงแค่ download และติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น การใช้งาน เราจำเป็นจะต้องใส่รหัสผานของตัวโปรแกรมก่อนการใช้งานเสมอ รับรองครับ การใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆ ..