Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 112106
Firewall คืออะไร 162797
GPS คืออะไร 39724
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 79476
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 51926
การแบ่ง Zoning ของ Network 15751
ทำความรู้จัก Blade Server 27188
ทำความรู้จัก DHCP 39825
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12599
ทำความรู้จัก Thin Client 24936
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 107694
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 16272
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 135983
ประเภทของ Firewall 27951
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 66178
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 71710
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 52156
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 45585
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 140028
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 24305
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 30266