Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 111244
Firewall คืออะไร 161553
GPS คืออะไร 39521
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 78425
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 51282
การแบ่ง Zoning ของ Network 15486
ทำความรู้จัก Blade Server 26894
ทำความรู้จัก DHCP 39191
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12473
ทำความรู้จัก Thin Client 24738
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 106361
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 16106
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 134746
ประเภทของ Firewall 27618
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 65986
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 71251
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 51709
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 45220
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 138857
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 24084
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 30039