Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 120390
Firewall คืออะไร 174008
GPS คืออะไร 42584
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 88402
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 58210
การแบ่ง Zoning ของ Network 18445
ทำความรู้จัก Blade Server 29658
ทำความรู้จัก DHCP 45491
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 14099
ทำความรู้จัก Thin Client 26899
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 121025
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 18119
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 146535
ประเภทของ Firewall 30895
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 68389
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 77254
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 56289
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 49550
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 151168
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 26463
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 32464