Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 112678
Firewall คืออะไร 163705
GPS คืออะไร 39892
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 80177
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 52395
การแบ่ง Zoning ของ Network 15999
ทำความรู้จัก Blade Server 27383
ทำความรู้จัก DHCP 40261
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12719
ทำความรู้จัก Thin Client 25086
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 108596
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 16376
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 136801
ประเภทของ Firewall 28163
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 66307
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 71971
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 52440
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 45793
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 140954
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 24450
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 30417