Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 121759
Firewall คืออะไร 175562
GPS คืออะไร 43078
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 89941
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 59335
การแบ่ง Zoning ของ Network 18899
ทำความรู้จัก Blade Server 30061
ทำความรู้จัก DHCP 46505
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 14346
ทำความรู้จัก Thin Client 27276
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 122622
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 18454
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 148207
ประเภทของ Firewall 31477
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 68741
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 77914
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 56998
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 50101
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 152999
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 26915
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 32862