Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 110338
Firewall คืออะไร 160343
GPS คืออะไร 39269
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 77396
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 50661
การแบ่ง Zoning ของ Network 15218
ทำความรู้จัก Blade Server 26634
ทำความรู้จัก DHCP 38585
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12344
ทำความรู้จัก Thin Client 24552
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 104969
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 15974
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 133609
ประเภทของ Firewall 27285
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 65788
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 70746
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 51235
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 44727
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 137688
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 23843
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 29832