Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 118329
Firewall คืออะไร 171465
GPS คืออะไร 41823
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 86176
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 56725
การแบ่ง Zoning ของ Network 17771
ทำความรู้จัก Blade Server 29110
ทำความรู้จัก DHCP 44198
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 13753
ทำความรู้จัก Thin Client 26435
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 117740
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 17640
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 143990
ประเภทของ Firewall 30031
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 67889
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 75814
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 55324
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 48540
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 148527
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 25957
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 31934