Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 128859
Firewall คืออะไร 183891
GPS คืออะไร 45551
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 99463
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 64817
การแบ่ง Zoning ของ Network 21414
ทำความรู้จัก Blade Server 32248
ทำความรู้จัก DHCP 52258
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 15639
ทำความรู้จัก Thin Client 29340
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 131400
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 19995
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 157591
ประเภทของ Firewall 33668
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 70488
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 81999
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 60854
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 52824
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 162816
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 28884
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 34826