Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 126547
Firewall คืออะไร 181315
GPS คืออะไร 44769
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 95980
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 63188
การแบ่ง Zoning ของ Network 20558
ทำความรู้จัก Blade Server 31586
ทำความรู้จัก DHCP 49908
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 15181
ทำความรู้จัก Thin Client 28715
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 129110
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 19538
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 154278
ประเภทของ Firewall 32905
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 69952
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 81025
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 59521
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 51981
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 159307
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 28249
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 34256