Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 127687
Firewall คืออะไร 182567
GPS คืออะไร 45196
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 97701
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 63999
การแบ่ง Zoning ของ Network 20980
ทำความรู้จัก Blade Server 31919
ทำความรู้จัก DHCP 50963
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 15400
ทำความรู้จัก Thin Client 29050
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 130482
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 19786
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 155812
ประเภทของ Firewall 33272
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 70229
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 81654
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 60207
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 52459
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 161027
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 28577
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 34603