Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 115623
Firewall คืออะไร 167939
GPS คืออะไร 40880
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 83374
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 54711
การแบ่ง Zoning ของ Network 16926
ทำความรู้จัก Blade Server 28338
ทำความรู้จัก DHCP 42384
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 13306
ทำความรู้จัก Thin Client 25822
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 113490
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 17048
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 140718
ประเภทของ Firewall 29162
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 67113
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 74147
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 54063
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 47300
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 145142
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 25260
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 31159