Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 116725
Firewall คืออะไร 169292
GPS คืออะไร 41226
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 84400
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 55492
การแบ่ง Zoning ของ Network 17224
ทำความรู้จัก Blade Server 28627
ทำความรู้จัก DHCP 43078
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 13533
ทำความรู้จัก Thin Client 26062
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 115224
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 17266
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 142027
ประเภทของ Firewall 29489
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 67421
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 74832
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 54555
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 47830
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 146421
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 25536
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 31532