Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 122939
Firewall คืออะไร 176863
GPS คืออะไร 43475
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 91398
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 60384
การแบ่ง Zoning ของ Network 19350
ทำความรู้จัก Blade Server 30395
ทำความรู้จัก DHCP 47303
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 14540
ทำความรู้จัก Thin Client 27681
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 124167
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 18734
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 149755
ประเภทของ Firewall 31837
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 69042
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 78644
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 57648
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 50562
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 154557
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 27217
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 33154