Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 114243
Firewall คืออะไร 166154
GPS คืออะไร 40410
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 82021
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 53669
การแบ่ง Zoning ของ Network 16559
ทำความรู้จัก Blade Server 27917
ทำความรู้จัก DHCP 41448
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12992
ทำความรู้จัก Thin Client 25503
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 111229
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 16745
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 138968
ประเภทของ Firewall 28724
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 66719
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 73105
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 53334
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 46568
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 143254
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 24882
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 30807