Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 113491
Firewall คืออะไร 165105
GPS คืออะไร 40191
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 81266
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 53085
การแบ่ง Zoning ของ Network 16309
ทำความรู้จัก Blade Server 27684
ทำความรู้จัก DHCP 40931
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12855
ทำความรู้จัก Thin Client 25299
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 109892
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 16565
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 137976
ประเภทของ Firewall 28488
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 66511
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 72510
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 52882
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 46090
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 142237
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 24685
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 30616