Windows Update

หลายคนอาจเคยเห็นคำสั่ง Windows Update ในเมนู Start แต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบครับ Windows Update คือลิงค์ที่ใช้สำหรับ Update โปรแกรม Windows หรือ Bug ต่าง ๆ ผ่านทาง Internet นั่น หมายความว่าคุณจะต้องเชื่อมต่อระบบ Internet ก่อน จากนั้นให้คลิกเลือกไอคอน Windows Update และทำตามขั้นตอนดังนี้

 
 

  1. หลังจากเลือก Windows Update แล้วโปรแกรม Internet Explorer จะถูกเปิดอัตโนมัติ เข้าสู่ Web Microsoft
  2. คลิกเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อว่า Product Update หรือ คลิกไอคอนด้านล่างนี้


     
  3. จะมีการตรวจสอบว่า Windows ของคุณมีอะไรที่จำเป็นต้อง Update บ้าง
  4. รอจนกระทั่งมีหน้าต่างใหม่แสดงขึ้นมา และมีช่องสี่เหลียมเล็ก ๆ ให้เลือกว่าจะ Update อะไร
  5. คลิกคำสั่ง Download เพื่อ Update
  6. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Checklist เพื่อให้ยืนยันอีกครั้ง
  7. คลิก Start Download เมื่อต้องการเริ่ม
  8. ข้อความระวัง ! ก่อนเลือกว่าจะ Update อะไร ควรอ่านคำอธิบายก่อนว่า จะมีผลกับภาษาไทยหรือไม่

 


Menu