Safe Mode

หลาย ๆ คนคงแปลกใจ เมื่อวันดีคืนดี อยู่ๆ Windows พอเปิดขึ้นมา หน้าตาก็เปลี่ยนไป มีตัวอักษร Safe Mode อยู่ บนมุมทั้ง 4 ด้านของหน้าจอ ไม่ต้องแปลกใจครับ ผมมีวิธีแก้ไขมาบอก

  1. เริ่มต้น ให้ลองแก้ไขง่าย ๆ คือให้ restart เครื่องใหม่ทันที
  2. ถ้าไม่หาย ให้ทบทวนดูว่า ได้ติดตั้งโปรแกรม หรือ hardware อะไร ใหม่ ๆ ลงไปบ้าง
  3. ถ้ามี ให้ shutdown เครื่องแล้ว ถอดอุปกรณ์ชิ้นนั้นออกดูก่อน แล้วเริ่มใหม่
  4. ถ้าไม่หายจริง ๆ วิธีที่คนนิยมมากที่สุดคือ การติดตั้ง Windows ทับเข้าไปใหม่ (ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ file ระบบบางตัวหายไป)

Menu