Scandisk, Defragment

การใช้งานในระบบคอมฯ จะมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะสุ่ม (RANDOM) ดังนั้น ทุก ๆ ครั้งที่เราทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้ โปรแกรม บันทึกหรือลบ งานที่เราสร้างไว้ file เหล่านี้จะถูกจัดเก็บแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบ ซึ่งจะมีผลทำให้การทำงานช้าลงได้ วิธีการไม่ยากครับ เพียงแค่เริ่มจากการทำ Scandisk เพื่อตรวจสอบ Harddisk จากนั้นใช้คำสั่ง Disk Defragmenter ช่วย จัดเรียงข้อมูล แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ (แต่อย่าลืม !!! หลังการทำ Defragment จะต้อง shutdown Windows ก่อนเริ่มใช้งานด้วยทุกครั้ง) 1. คลิกปุ่ม Start เลือก Programs -> Accessories -> System Tools
 2. เลือก Scandisk (โปรแกรมตรวจสอบ Harddisk อัตโนมัติ) ควรทำทุกวัน ก่อนเริ่มใช้งาน
 3. จะได้ภาพดังตัวอย่าง เลือก drive ที่ต้องการทำและดูเครื่องหมายถูกให้ตรงกับภาพด้วย 


   
 4. กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำงาน 
 5. จากนั้น ถ้าต้องการทำ Defragment ต่อ (อาจทำเดือนละครั้ง) ให้เลือกคำสั่ง Disk Defragmenter จากเมนู Accessories
 6. เลือก drive ที่ต้องการทำ 


   
 7. จะได้ดังภาพ (รอจนกระทั่งเสร็จ) 


   
 8. Shutdown Windows สักพัก ก่อนเริ่มใช้งานใหม่...

 

 


Menu