ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่แปลกใจว่า ทำไมมีหน้าต่าง ดังภาพประกอบด้านบนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่ใช้ Windows 98 เหมือนกันบางเครื่องกับไม่แสดง ปัญหานี้เรามีเรื่องราวจะมาเล่าให้ฟังครับ 


หน้าต่าง Windows Password นี้เป็นวิธีการแยกการทำงานของแต่ละคน (กรณีมีการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน) ซึ่งจะมีผลกรณีมีการสร้าง Dial-up และบันทึก password เวลาติดต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มต้นเรามีการใส่ User Name และ Password ไว้ ต่อมาเมื่อเราเข้ามาใช้เครื่องนี้ใหม่ และไม่ได้มีการใส่ User Name และ Password จะทำให้ชื่อ password ที่เคย save ไว้จะไม่แสดง เป็นต้น และสำหรับบางคนที่ไม่ต้องการให้มีหน้าต่างนี้ปรากฏเวลาเข้าระบบ Windows เราก็สามารถทำได้ ให้ดูรายละเอียดวิธีการด้านล่างนี้

เพิ่ม หรือ ยกเลิก หน้าต่าง Windows Password

1.     กรณี มีหน้าต่าง Windows Password ปรากฏอยู่ 
ให้ใส่ User Name อะไรก็ได้ จากนั้น ใส่ช่อง Password ให้ปล่อยว่างไว้ กดปุ่ม Enter แค่นี้เวลาเข้า Windows ครั้งต่อไปก็ไม่จะไม่ปรากฏหน้าต่าง Windows Password อีกต่อไป 

2.     กรณีลืม Password หรือต้องการให้หน้าต่างปรากฏเสมอ 
ให้เข้าไปที่ c:\Windows จากนั้นหาไฟล์ที่มีนามสกุล .pwl (.pwl เป็นไฟล์ที่เก็บ user name และ password ของ windows) ให้ลบทิ้งไป จากนั้นให้เริ่มต้นเข้า Windows ใหม่ ถ้าต้องการให้มีหน้าต่างนี้ทุกครั้งที่มีเปิดเครื่อง ให้ใส่ User Name และ Password ลงไป แต่ถ้าไม่ต้องการ ให้ทำตามขั้นตอนในข้อที่ 1

สำหรับเรื่อง Windows Password นี้คงไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ตามบ้าน เพราะจะเสียเวลาในการใส่ password ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมี password หรือไม่มีก็ตาม เราก็ยังคงสามารถใช้งานข้อมูลและโปรแแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภายใน Windows ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าคงต้องการระบบ security ที่ป้องกันข้อมูลคุณได้อย่างจริง ขอแนะนำให้ไปใช้ Windows NT, 2000 หรือ Windows XP จะดีกว่าครับ... แตกต่างกว่ากันมากครับ 

>

Menu