อาการ เปิดเครื่องคอมฯ แล้วเครื่องบู๊ตไม่ยอมหยุด แสดงหน้าต่าง Windows แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าหน้า Login ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร แล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง 

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ 

ไฟล์ NTDETECT.com ซึ่งเป็นระบบของ Windows เสียหาย หรือหายไป หรือ

ไฟล์ KERNEL32.DLL ซึ่งเป็นระบบของ Windows เสียหาย หรือหายไป (ปกติไฟล์ Kernel32.dll จะอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Windows\system32 

 

กรณี NTDETECT.COM เสียหาย หรือหายไป

1.     บู๊ตด้วยแผ่น boot Windows XP

2.     ระหว่างบู๊ตจะมีหน้าต่างแสดงด้านล่างให้กด ตัว R เพื่อเข้าระบบ (R=Repair) เราเรียกวิธีการนี้ว่า Recovery Console

3.     จากนั้นรอสักพัก จะมีหน้าต่างให้เลือก partition ให้เลือก 1 C:\WINDOWS:

4.     ใส่ password ในส่วนของ Administator ลงไป

5.     จากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว (จะอยู่ในลักษณะของ DOS โหมด)

6.     พิมพ์คำสั่ง copy d:\i386\ntdetect.com c:\ 

7.     หลังจาก copy ได้แล้ว ให้พิมพ์คำสั่ง Exit เพื่อออกจาก Repair และ Restart Windows ใหม่

 

 

 

กรณี KERNEL32.DLL เสียหาย หรือหายไป

1.     บู๊ตด้วยแผ่น boot Windows XP

2.     ระหว่างบู๊ตจะมีหน้าต่างแสดงด้านล่างให้กด ตัว R เพื่อเข้าระบบ (R=Repair) เราเรียกวิธีการนี้ว่า Recovery Console

3.     จากนั้นรอสักพัก จะมีหน้าต่างให้เลือก partition ให้เลือก 1 C:\WINDOWS:

4.     ใส่ password ในส่วนของ Administator ลงไป

5.     จากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว (จะอยู่ในลักษณะของ DOS โหมด)

6.     ตรวจเช็คไฟล์ kernal32.dll ว่ามีหรือไม่ โดยเข้าไป C:\windows\system32

7.     พิมพ์คำสั่ง "dir kernal32.dll" กดปุ่ม Enter

8.     ถ้าขึ้นคำว่า "File Not Found" ให้ทำในหัวข้อต่อไป แต่ถ้ามี ให้พิมพ์คำสั่ง "rename kernal32.dll kernal32.old" เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์และเก็บสำรองไว้ก่อน

9.     พิมพ์คำสั่ง expand d:\i386\kernal32.dl_ 

10.  หลังจาก copy ได้แล้ว ให้พิมพ์คำสั่ง Exit เพื่อออกจาก Repair และ Restart Windows ใหม่

 


Menu