ติดตั้งโปรแกรม Office ก็ปกติดี ไม่มีปัญหาอะไร แต่เวลาเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม Office จะมีหน้าต่างของ Windows Installer ปรากฏอยู่ และจะให้ลงโปรแกรมใหม่ทุกครั้ง ไม่ทราบว่าปัญหามาจากอะไร
เท่าที่ตรวจสอบน่าจะมาจากปัญหาของโปรแกรม Windows Installer เอง ที่มีการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ แล้วมีปัญหา ไม่ใช่แค่โปรแกรม Office เท่านั้น รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ ด้วยที่ใช้การติดตั้งผ่านระบบช่วยเหลือ Windows Installe (สังเกตุได้จากเวลาติดตั้งโปรแกรมใดๆ จะมีหน้าต่าง Windows Installer ปรากฏขึ้นมาก่อน) 

วิธีแก้ไข

1.     ให้ download โปรแกรม Windows Installer Cleanup Utility

2.     ติดตั้งโปรแกรมตามปกติ

3.     รัน โปรแกรมหลังจากการติดตั้ง

4.     เลือกโปรแกรมที่ต้องการแก้ไข

5.     Windows Installer จะแก้ไขปัญหาในการติดตั้งในการ Install ที่มีปัญหานั้นๆ

ข้อความทราบ

โปรแกรม Windows Installer Cleanup Utility ไม่ได้ทำการ ถอนการติดตั้ง Windows Installer และไม่ได้ ถอนการติดตั้งโปรแกรมที่มีปัญหานั้น แต่จะทำการลบไฟล์และ registry ที่มีปัญหา เท่านั้น 

Download : Windows Installer Cleanup Utility


Menu