สัญลักษณ์ Volume เป็นสัญลักษณ์ในใช้ในการปรับระดับเสียง ควบคุมเกี่ยวกับเสียง และมักจะใช้สำหรับแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ มี sound card หรืออีกนัยหนึ่งคือสามารถดูหนัง ฟังเพลงได้

 

สาเหตุของปัญหา

·         มีการใช้คำสั่งลบออกไป, หรือมีการ remove sound card ออก

 

คำแนะนำการแก้ไข

1.     ลองตรวจสอบและแก้ไข โดยคลิกไปที่เมนู Start

2.     คลิกเลือก Settings และคลิก Control Panel

3.     คลิกเลือก Sounds and Multi-media

4.     แท็ป Sound ในช่อง show volumn control on the taskbar ให้คลิกแสดงเครื่องหมายถูก

5.     คลิก apply เพื่อยืนยันการปรับแต่ง 


หมายเหตุ : กรณีมีการ remove sound ออก จะต้องมีการติดตั้ง sound card และลง driver ของ sound card ให้ถูกต้อง หลังจากนั้น สัญลักษณ์ Volumn ก็จะแสดงให้อัตโนม้ติ


Menu