คอมพิวเตอร์นอกจากใช้งานเพื่อพิมพ์ และเก็บข้อมูลต่างๆ แล้ว ปัจจุบันนิยมนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้สำหรับการดูหนัง ฟังเพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลง online หรือแผ่น CD-Audio ก็สามารถเปิดใช้งานได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้คอมพิวเตอร์มีเสียงได้นั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วนหลักๆ คือ การ์ดเสียง (sound card) กับ ลำโพง (speaker) ถ้าอุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้ทำงานได้ปกติ สาเหตุอาจมาจากโปรแกรม Windows 

เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบปัญหา จึงสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจสอบและแก้ไข ดังนี้ 

ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไข

1.     ตรวจสอบสายที่ต่อจากลำโพง เข้า sound card ว่าต่อถูกช่องหรือไม่ (อาจทดสอบต่อสายทีละช่อง และทดสอบโดยการเปิดเพลง)

2.     ตรวจสอบลำโพงว่ามีไฟเข้าหรือไม่ โดยตรวจสอบสายไฟที่ต่อไว้ 

3.     ถ้าปกติ ให้สังเกตุที่ Taskbar ที่ด้านล่างของ Windows รูปลำโพง ให้ดับเบิลคลิก เพื่อเปิด จะได้ดังภาพ

Description: http://www.it-guides.com/trouble/speaker.gif

ให้สังเกตุ Volume Control ในช่องด้านล่าง Mute all จะต้องไม่มีเครื่องหมายถูก แสดงอยู่ 

4.     ถ้าปกติ ให้สังเกตุการปรับระดับเสียง ถ้าอยู่ด้านบนแสดงว่าเปิดเสียงดังสูงสุด ถ้าด้านล่างจะเบาลง 

5.     ถ้าไม่มีสัญลักษณ์รูปลำโพง อาจมาจาก 2 สาเหตุคือ หนึ่งไม่ได้กำหนดให้แสดงลำโพงที่ taskbar และ สองไม่ได้มีการติดตั้ง driver ของ sound card กรณีไม่ได้ติดตั้ง driver sound card ให้เริ่มต้นติดตั้ง driver ใหม่ก่อนแล้วจึงค่อยตรวจสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นใหม่ 

 

ถ้าตรวจสอบตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ยังไม่มีเสียง อาจจำเป็นต้องส่งซ่อมแล้วครับ.. 

 


Menu