ทำความรู้จัก Personalized Menus กันก่อน 

Personalized Menus เป็นเทคนิคใหม่ของ Windows ที่เริ่มมีใช้ตั้งแต่ Windows 2000, ME, XP ตลอดจนมีการนำไปใชัใน Office เวอร์ชั่นใหม่ ๆ หลักการใช้งานก็คือจะทำหน้าที่ลดคำสั่งในเมนูต่างๆ ที่เราไม่ได้ใช้งานเป็นประจำ เพื่อช่วยให้สะดวกในการเลือกใช้งานเมนูนั้น ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับความคุ้นเคยของผู้ใช้งานหลายๆ คน ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการหาเมนูคำสั่งที่ต้องการไม่พบ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการคุณสมบัติ Personalized Menus นี้ สามารถปรับแก้ไขได้ดังนี้


ขั้นตอนการยกเลิก Personalized Menus ใน Windows

1.     คลิกปุ่ม Start เลือก Settings

2.     คลิกเลือก Taskbar and Start Menu 

3.     ในช่อง Use Personalized Menus ให้คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกออก

4.     คลิกปุ่ม Applye เพื่อยืนยันอีกครั้ง

 

ขั้นตอนการยกเลิก Personalized Menus ใน Microsoft Office

1.     เปิดโปรแกรม Office ตัวที่ต้องการยกเลิก เช่น Microsoft Word เป็นต้น

2.     คลิกเลือกเมนู Tools เลือก Customize 

3.     คลิกเลือกแท็ป Options

4.     ในช่อง Always show full menu s ให้คลิกเลือก (จะมีเครื่องหมายถูกด้านหน้า)

5.     คลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม


Menu