สาเหตุหนึ่งที่พบเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ PDF ที่ถูกสร้างโดยโปรแกรม Adobe Acrobat นั่นคือ ถ้าไฟล์ PDF มีชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยจะไม่สามารถเปิดได้ การแก้ไขให้ทำการ rename เป็นภาษาอังกฤษก่อน ก็จะสามารถเปิดได้ สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อไฟล์มี ดังนี้

1.     คลิกเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการ

2.     กดปุ่ม F2 (rename) เพื่อเปลี่ยนชื่อ

3.     ใส่ชื่อใหม่เป็นภาษาอังกฤษ

4.     ทดสอบเปิดไฟล์ใหม่อีกครั้ง

เวลาคุณต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ด้วยน่ะครับ 
เราสามารถหา download ได้ฟรี ที่ www.adobe.com


Menu