โดยปกติแล้ว ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมี Sound Card เวลาใช้งาน Outlook Express ถ้ามี Mail มาเข้าจะมีเสียงเตือน อย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ต้องการให้มีเสียง หรือต้องการปรับเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นๆ เช่น เสียงคุณเอง เสียงนก เสียงเพลงอื่นๆ เป็นต้น ก็สามารถทำได้ ด้วยขั้นตอนดังนี้..


วิธีการปรับแต่งเสียงใน Outlook Express 

1.     การยกเลิกเสียง ให้คลิกไปที่เมนู Tools

2.     คลิกเลือก Options

3.     ในแท็บ General ให้ดูหัวข้อ " Play sound when new message arrive " 

4.     ให้คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูก หน้าข้อความนี้

5.     กดปุ่ม Apply เพื่อยืนยันการปรับเปลี่ยน

6.     หรือ ถ้าต้องการเปลี่ยนเสียง ให้เข้าไปที่ Control Panel

7.     คลิกเลือกหัวข้อ Sound

8.     ดูหัวข้อ Sound Events คลิกเลือก New Mail Notification 

9.     คลิกเลือกหัวข้อด้านล่างในปุ่ม Browse

10.  จากนั้นคลิกเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการ

11.  กดปุ่ม Apply เพื่อยืนยันการปรับเปลี่ยน


Menu