โมเด็ม เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารชนิดหนึ่ง ซึ่งถือว่าในปัจจุบัน เป็นอุปกรณ์ที่ขาดเสียมิได้ในการทำงาน โดยเฉพาะกับโลกอินเทอร์เน็ตใบนี้ บางครั้งการใช้งานโมเด็มก็อาจมีปัญหาขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เราควรตรวจสอบโมเด็มด้วยตัวเองก่อนว่ามีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้จริงหรือไม่ ด้วยขั้นตอนและวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

 

 

สาเหตุของปัญหา

1.     ลืมเปิดสวิทซ์ไฟ กรณีเป็น โมเด็มที่ติดตั้งแบบภายนอก

2.     ต่อสายโทรศัพท์ และสายสัญญาณโทรศัพท์ผิดช่อง

3.     ติดตั้ง driver ของโมเด็มไม่ถูกต้อง

4.     ตัวโมเด็มเสีย (เกิดขึ้นน้อยมาก)

 

 

คำแนะนำการแก้ไข

1.     กรณีมีปัญหาของข้อ 1-3 ให้ตรวจสอบด้วยตัวเอง

2.     สำหรับข้อ 4 ให้ลองตรวจสอบ ตามขั้นตอนดังนี้ 
- คลิกไปที่เมนู Start 
- เลือก Settings เลือก Control Panel 
- คลิกเลือก Modem 
- คลิกแท็บ Diagnostics จะแสดงรายชื่อโมเด็ม 

วิธีตรวจสอบโมเด็ม


- คลิกโมเด็มที่เราใช้งานในช่อง Port 
- คลิกปุ่ม More Info 
- จากนั้น รอสักครู่ โปรแกรมจะเริ่มตรวจสอบโมเด็มให้ 
- จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้ดูคำว่า OK ถ้ามีแสดงว่า โมเด็มคุณใช้ได้ครับ

 
 

 


Menu