คุณทราบหรือไม่ว่า ขณะที่เปิดสวิทซ์เครื่องคอมฯ เพื่อเริ่มใช้งาน คอมพิวเตอร์จะมีการตรวจสอบระบบต่างๆ ของเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายใน เช่น RAM, Harddisk, VGA และอื่นๆ อีก เพื่อใช้สำหรับการเริ่มต้นการทำงาน อย่างไรก็ตาม ถ้ามีอะไรผิดปกติ เครื่องจะแสดงข้อความต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบ ดังตัวอย่างนี้ "Keyboard error" หรืออาจเป็นข้อความ "KB/interface error" ซึ่งสาเหตุของทั้งสองข้อความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ keyboard 

ความหมายและการแก้ไข

1.     Keyboard error
ส่วนใหญ่มาจากปุ่มบนแป้น keyboard ค้าง ในระหว่างการเปิดเครื่องคอมฯ หรืออาจมาจากการพยายามกดปุ่มใดๆ บน keyboard (เนื่องจากต้องการเอาไป setup ในระบบ BIOS) 

กรณีแรก (keyboard ค้าง) ให้ตรวจสอบว่ามีอะไรทับบน keyboard หรือไม่ ถ้าไม่ ให้ลองตรวจสอบดูว่ามีปุ่มใดบน keyboard "จม" ลงไปหรือไม่ ให้หาอะไรมางัดเบาๆ ดู 

กรณีหลัง เพียงแค่เราปิดเปิดเครื่องใหม่ หรือทำการกดปุ่ม ESC เพื่อยกเลิก (ถ้ามี) ก็จะสามารถแก้ไขได้ 

2.     KB/interface error
ปัญหานี้เกิดจากข้อต่อของ keyboard อาจมีปัญหา หรืออาจเกิดจากเสียบไม่แน่น การแก้ไขเบื้องต้น ให้ทดลองถอดสาย keyboard และลองเสียบดูใหม่


Menu