หากพบปัญหาที่เวลาเราดูรูปภาพบนเว็บ ภาพที่ load มาจะมีขนาดใหญ่ แต่พอ load เสร็จกลับมีขนาดเล็ก เท่ากับจอภาพ (เพื่อให้ดูภาพให้เต็ม) แต่อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนคงไม่ถูกใจนักกับความสามารถใหม่ๆ ของ IE ดังนั้น ถ้าใครต้องการแก้ไข สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนการยกเลิกการปรับขนาดภาพ อัตโนมัติ

1.     คลิกเข้าเมนู Tools ของ Internet Explorer

2.     คลิกเลือก Internet Tools

3.     คลิกแท็ป Advanced จะได้ดังภาพประกอบ 

4.     คลิกเลือกยกเลิกเครื่องหมาย ถูก หน้าข้อความ Enable Automatic Image Resizing

5.     คลิกปุ่ม Apply และตามด้วย OK


Menu