โดยปกติ ขนาดของตัวอักษรบน Desktop หลังการติดตั้ง Windows แล้ว Windows จะมีการกำหนดไว้ให้อัตโนมัติ สำหรับ font จะใช้ MS Sans Serif (Thai) แต่ถ้ามีการแก้ไข หรือการปรับแต่งหน้าจอ โดยเฉพาะมีการปรับแต่งใน Appearance ใน Display Properties ในช่องของ Scheme แล้ว จะทำให้ขนาดของ font และขนาดของไอคอน ผิดปกติ ซึ่งจะมีผลทำให้การใช้งานไม่สะดวก

สำหรับการแก้ไข เราจะไม่สามารถแก้ไขโดยเลือกกลับไปที่ Windows Standard ได้ เพราะ font ที่ถูกเลือก จะแตกต่างจาก font ที่เป็นของ Windows ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องแก้ไขที่ละหัวข้อ


ขั้นตอนการปรับแต่งขนาดตัวอักษร + font บนหน้าจอ desktop 

1.     คลิกขวาที่หน้าจอ Desktop เลือก Properties

2.     คลิกเลือกแท็ป Apperance 

Description: http://www.it-guides.com/trouble/apperance.gif

3.     การแก้ไข ให้แก้ไขในหัวข้อ item ทีละหัวข้อ

4.     คลิกเลือก font เปลี่ยนเป็น MS Sans Serif (Thai)

5.     ปรับ Size ของ Font ประมาณ 8

6.     คลิกเลือก item อื่นๆ ต่อไปทีละหัวข้อ จนหมด

7.     บาง item อาจไม่มีขนาดของ font ให้ปรับ ให้ข้ามไป

8.     คลิกปุ่ม Apply เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว

 


Menu