เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา ก่อนหน้านี้ก็ทำงานปกติ แต่หลังจากใช้งานมาได้สักพักใหญ่ๆ ก็ทำงานช้า ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไร 

ก่อนอื่นคงต้องตรวจสอบก่อนว่า มีการติดตั้งโปรแกรมอะไรใหม่ๆ เข้าไปบ้างหรือเปล่า และใช้โปรแกรมอะไรบ้าง มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือเปล่า?

 ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไข

1.     ตรวจสอบไวรัสดู อย่าลืม update DAT & Engine ของโปรแกรม anti-virus ที่คุณใช้เสียก่อน 

2.     เช็คพื้นที่ว่างของ Harddisk ว่าเหลือสักเท่าใด กรณีใช้ Windows 2000 หรือ XP ขึ้นไป แนะนำควรมีพื้นที่คงเหลือสักอย่างน้อย 800 mb - 1 gb ขึ้นไป

3.     ถ้าพื้นที่ของ Harddisk มีเหลือมากพอ ให้ตรวจสอบ harddisk โดยใช้โปรแกรม ดังนี้ Disk Cleanup, Scandisk และ Disk Defragment ของ Windows (คำสั่งเหล่านี้ให้คลิกเข้าไปที่ Start -> Programs คลิกเลือก Accessories และคลิก System Tools)

กรณีใช้งาน Windows 2000, XP จะไม่มีคำสั่ง Scandisk แต่มีคำสั่ง Analyze แทน 

4.     ถ้าพื้นที่ไม่พอ อาจจำเป็นต้องมีการถอดถอนโปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นออก (ให้เข้าไปที่ Control Panel คลิกเลือก Add/Remove Program)

5.     ถ้าไม่สามารถถอดถอนโปรแกรมใดได้ อาจจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนของหน่วยความจำ หรือ memory

6.     วิธีแก้ไขเครื่องคอมฯ ให้ทำงานได้ปกติ วิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง การ format harddisk และลงโปรแกรมใหม่ อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในการทำเป็นอย่างมาก


Menu