Bookmarks หรือ Favorites เป็นเมนูหนึ่งในโปรแกรม Internet Explorer ที่ใช้สำหรับเก็บที่อยู่เว็บไซท์ ที่เราถูกใจ เพื่อความสะดวกในการเข้าไปแวะชมในครั้งหน้า การใช้งานเพียงคลิกเมนู Favorites เลือก Add to Favorites อย่างไรก็ตามกรณที่เรามีการย้ายเครื่องไปใช้งานเครื่องอื่นๆ แต่ต้องการเก็บที่อยู่เว็บไซท์ต่าง ๆ เราสามารถทำการ import และ export ไปยังเครื่องคอมฯ อื่นได้ ด้วยวิธีการดังนี้


ขั้นตอนการ Export Favorites

1.     คลิกเมนู Files ด้านบนในโปรแกรม Internet Explorer

2.     คลิกเลือก Import and Export จะมีเมนุ Wizard ช่วยในการจัดการให้ 

3.     คลิกปุ่ม Next จากนั้นคลิกเลือก Export Favorites จากนั้นกดปุ่ม Next 

4.     คลิกปุ่ม Next อีกครั้งเพื่อเลือกทั้งหมด (ถ้าต้องการบางส่วนให้คลิกเลือก folder ที่ต้องการเฉพาะ) 

5.     คลิกปุ่ม Next เพื่อเลือก Folder ที่จะเก็บไฟล์ที่ Export

6.     คลิกปุ่ม Finished จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล .htm ซึ่งเป็นไฟล์เว็บ

 

ขั้นตอนการ Import Favorites

1.     คลิกเมนู Files ด้านบนในโปรแกรม Internet Explorer

2.     คลิกเลือก Import and Export จะมีเมนุ Wizard ช่วยในการจัดการให้ (ภาพประกอบจะเหมือนกับขั้นตอนการ Export)

3.     คลิกปุ่ม Next จากนั้นคลิกเลือก Import Favorites จากนั้นกดปุ่ม Next

4.     คลิกปุ่มเลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์ เช่น drive a: เป็นต้น

5.     คลิกปุ่ม Next เพื่อเลือก Folder ที่จะเก็บไฟล์ที่ Import (ไฟล์ที่มีนามสกุล .htm)

6.     คลิกปุ่ม Finished เป็นอันเรียบร้อย

 


Menu