การใช้งาน E-Mail บางครั้งอาจประสบปัญหามี mail เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องการ หลายๆ คนอาจเรียกว่า เมล์ขยะ หรือ Junk Mail เราสามารถใช้บริการฟรี ของ Hotmail ที่ป้องกัน mail เหล่านี้ได้
(แต่อย่างไรก็ตาม ก็ใช้บริการฟรี ก็มีข้อจำกัดบ้างคือ จะ block mail ได้ในจำนวนจำกัด) สำหรับขั้นตอนการจัดการ ให้ดูรายละเอียดด้านล่างนี้..


ขั้นตอนการ block mail ที่ไม่ต้องการ

1.     เข้าไปที่ www.hotmail.com

2.     พิมพ์ชื่อ E-mail address และรหัสผ่าน

3.     ในส่วนของ Inbox ให้คลิกเลือก mail ที่เราไม่ต้องการให้ส่งถึงเรา 

4.     คลิกปุ่ม BLOCK ด้านบน จะได้ดังภาพประกอบ

5.     คลิกเลือกให้มีเครื่องหมาย ถูก หน้าข้อความ Take me to Junk Mail Filter...

6.     คลิกปุ่ม OK

7.     จะได้ดังภาพประกอบ 

8.     คลิกเลือก Enhanced จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เลือก 

9.     คลิกเลือก Delete เพื่อลบ mail ที่เราไม่ต้องการ แบบอัตโนมัติ

10.  คลิกปุ่ม Save

 


Menu