การใช้โปรแกรม เพลง ในWindows 8

การใช้โปรแกรม วิดีโอ ในWindows 8เพลง และ วิดีโอ
การใช้โปรแกรมเพลง และ วิดีโอนี้มีลักษณะเหมือนกัน คือ เมื่อคุณเข้าโปรแกรมแล้ว คุณจะต้องไปยัง folder ที่เก็บไฟล์เพลง ไฟล์วิดีโอ ที่คุณต้องการเล่นก่อน คุณจึงจะควบคุมการเล่นได้ และสร้าง playlists ได้ ว่าไปแล้ว คล้ายกับการที่คุณเคยใช้ Windows Media Player ใน version ก่อน ๆ เพียงแต่ใน Windows 8 นี้ นำมาตกแต่งหน้าตาใหม่ มีลักษณะการทำงานคล้ายของเดิม เรียกว่า new look นั่นเอง 

การใช้โปรแกรมเพลง

no.1 เมื่อคุณเปิดโปรแกรมเพลง ให้คุณคลิ๊กที่ Open or play something

 

การใช้โปรแกรมเพลงใน Windows 8

no.2 โปรแกรมจะให้คุณพาไปที่ folder ที่เก็บไฟล์เพลงที่คุณต้องการจะเล่น ให้คุณคลิ๊กที่ Go up เพื่อไปหา folder ที่คุณต้องการ ลักษณะคล้ายกับการใช้ file explorer 

การใช้โปรแกรมเพลงใน Windows 8

no.3 เมื่อพบไฟล์เพลงแล้ว คุณก็สามารถที่จะเลือกเพลงที่ต้องการเล่น จะเลือกเพลงเดียว, บางเพลง หรือทั้งหมดก็ได้

การใช้โปรแกรมเพลงใน Windows 8

no.4 หลังจากคุณได้สั่งให้เล่นเพลงตามที่ต้องการแล้ว ขณะที่คุณไปใช้โปรแกรมอื่น คุณสามารถกลับมาที่ Start Screen, คลิ๊กที่โปรแกรมเพลง เพื่อกลับมาควบคุมได้ โดยให้คุณคลิ๊กขวาในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีคำสั่งใด ๆ คุุณจะพบส่วนควบคุมโปรแกรม (app control pane) แสดงด่านล่างตามรูป

การใช้โปรแกรมเพลงใน Windows 8

 

การใช้โปรแกรมวิดีโอ
มีลักษณะเดียวกันกับการใช้โปรแกรมเพลงข้างต้นนี้


Menu