สีของส่วนที่เป็นกรอบหน้าต่าง (window) นั้นน่าจะมีความสำคัญมากกว่า background ของ Desktop ในความคิดเห็นของหลายคน เพราะแทบทุกขณะที่เราใช้งานบน Desktop ไม่ว่าจะเป็นประแกรมใด ๆ ก็ตาม ก็ต้องแสดงในรูปแบบหน้าต่าง ที่มีกรอบเป็นสีตามที่กำหนดไว้ ซึ่งบางครั้งหากสีออกมาไม่ถูกใจ โดยเฉพาะในส่วนของ Title bar นั้น อาจมีส่วนทำให้คุณไม่ทันได้เห็นตัวหนังสือที่อยู่บน Title bar ก็ได้ และยังรวมถึง Taskbar ที่ใช้โทนสีเดียวกัน แต่จะสีอ่อนกว่า

วิธีเปลี่ยนสีให้กับ กรอบหน้าต่าง และ Taskbar

no.1 คลิ๊กขวาที่บริเวณ background ของ Desktop, คลิ๊กที่ Personalize

no.2 ที่หน้า Personalization ที่แสดงขึ้นมา ให้คลิ๊กที่ Color

 

คลิ๊กขวาที่ Desktop เลือก Personalization และ Color

no.3 ค่าเริ่มต้น (default) สีของกรอบหน้าต่าง จะเป็นสีที่สอดคล้องกับ Desktop Background ตำแหน่งของตัวเลือกจะอยู่ที่ช่องแรกที่เป็นรูปแถบสีนี้

no.4 คุณเลือกเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ และถึงแม้ว่าจะไปเปลี่ยน Desktop Background เป็นรูปอื่น สีกรอบหน้าต่างที่คุณเลือกไว้จะยังคงเดิม

no.5 หากเลือกสีได้แล้ว แต่ยังไม่ถูกใจความอ่อนเข้ม คุณยังสามรถเลื่อนแถบความอ่อนเข้มของสีที่เลือกไว้ได้อีก

no.6 หากสีที่มีให้เลือกยังไม่ใช่สีที่ต้องการ ให้คลิ๊กที่ Show color mixer เพื่อผสมสีเองได้อีก

no.7 ถ้าต้องการตามที่เลือกไว้แล้ว คลิ๊ก Save changes

วิธีเปลี่ยนสีกรอบหน้าต่าง และ Taskbar
รูป: วิธีเปลี่ยนสีกรอบหน้าต่าง และ Taskbar


Menu