หน้าต่างแบบใหม่ใน Windows 7

สำหรับผู้ใช้งาน Windows XP และเปลี่ยนมาเป็น Windows 7 คงเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นผู้ที่คุ้นเคยกับ Windows Vista มาก่อน จะเห็นว่าใกล้เคียงมากๆ (จริงๆ แล้ว Windows 7 ก็คือน้องของ Windows Vista นั่นเอง) สำหรับความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ หน้าต่างเวลาเราเปิดโปรแกรม File Explorer จะเห็นว่า การแสดงรายชื่อไฟล์เปลี่ยนไป แถมมีคำสั่งและหน้าต่างแปลกๆ เพิ่มเติมขึ้นมา

อะไรอยู่ที่ไหน เรียกว่าอะไรใน Windows Explorer

Windows Explorer Windows 7

  1. ส่วนแสดงรายชือของโฟลเดอร์ /ดิสก์- Navigation Pane
  2. ปุ่มย้อนหลัง เดินหน้า - Back and Forward Buttons
  3. ทูลบาร์- Toolbar
  4. บาร์แสดงเส้นทางที่อยู่ที่เก็บข้อมูล - Address Bar
  5. ชื่อ / รายละเอียดของห้องที่เก็บข้อมูล- Library Pane
  6. ส่วนหัวของคอลัมภ์ - Column headings
  7. แสดงรายชื่อไฟล์ - File List แสดงรายชื่อพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ขึ้นกับมุมมองในการแสดงข้อมูล
  8. กล่องสำหรับค้นหา - Search Box ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ของเราเอง
  9. แสดงรายละเอียด - Details Pane

Menu