ใครต้องการ Windows 7 Wallaper ยกมือขึ้น

ใครสนใจมี Windows 7 Wallpaper ไว้ประดับเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มไปจากที่มีมากับ Windows 7 ก็สามารถคลิกเลือก download ไปใช้งานได้เลยครับ และเนื่องจากภาพ wallpaper นี้เป็นรูปภาพ ดังนั้น จึงสามารถนำไปใช้กับ Windows ได้ทุกๆ เวอร์ชั่นเลยครับ


วิธีการติดตั้งและ download wallpaper

  1. คลิกขวารูปที่ต้องการ
  2. เลือก Save as
  3. เลือกบันทึกในโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น My Pictures เป็นต้น
  4. การติดตั้ง wallpaper ใหคลิกขวาที่หน้า Desktop เลือก Properties (Windows XP)
  5. คลิกแท็ป Desktop คลิกปุ่ม Browse
  6. คลิกเลือกตำแหน่งของไฟล์รูป และเลือกรูปตามต้องการ
  7. คลิกปุ่ม Apply และ OK เพื่อยืนยัน

Windows 7 Wallpaper

ปลากัดของคนไทย ล้ำหน้าสู่ wallpaper ของ Windows 7

Startup Windows 7 Screen

หน้า Windows Startup Screen ครับ


Menu