Sticky Notes Windows 7

จดโน๊ตด้วย Sticky Notes

อีกหนึ่งเครื่องมือที่มาพร้อมกับ Windows 7 ที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาโปรแกรมเสริมมาติดตั้ง นั่นคือ แผ่นโน๊ตติดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับแผ่นติดโน๊ต 3M ที่เราคงคุ้นเคยกันดี โดยจะมีลักษณะเป็นหน้าต่างขนาดเล็กสีเหลือง

วิธีเรียกใช้คำสั่ง Sticky Note

  1. คลิกปุ่ม Start
  2. คลิกเลือกเมนู All Programs
  3. คลิกเลือกหัวข้อ Accessories
  4. คลิกเลือกโปรแกรม Sticky Notes
  5. ถ้าต้องการมีมากกว่าหนึ่ง Note ให้คลิกเครื่องหมาย +

แค่นี้ เราก็ได้โน๊ตดีๆ แปะหน้าจอแล้ว ถ้าช่วยลดการใช้กระดาษได้ด้วย..


Menu