ทำความรู้จักคำสั่ง Search

ปกติแล้วเวลาเราต้องการเรียกใช้โปรแกรมใดๆ หลายๆ ครั้งอาจเคยประสบปัญหา หาตำแหน่ง/โฟลเดอร์ทีเก็บโปรแกรมไม่เจอ ซึ่งด้วยเหตุผลหลักนี้ Microsoft จึงได้เพิ่มเติมเครื่องมือที่ชื่อว่า Search ช่วยเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงคำสั่ง Search เป็นคำสั่งที่แสดงให้เห็นเมื่อเรากดปุ่ม Windows Logo จะอยู่ด้านล่างสุดซึ่งคำสั่ง Search นี้ หลักๆ มีไว้ใช้สำหรับการค้นหาโปรแกรม หรือ ไฟล์ที่เราต้องการภายในคอมพิวเตอร์ของเรา สำหรับการใช้งาน เพียงแค่พิมพ์ข้อความหรือคำที่เราต้องการ จากนั้นโปรแกรมก็จะค้นหาคำที่พิมพ์และแสดงออกมาให้เห็น จากนั้นเราก็สามารถคลิกเลือกใช้ได้ทันที

ประโยชน์ของคำสั่ง Search

Search Windows 7

  • ค้นหาได้รวดเร็วมาก
  • แสดงผลลัพธ์แบบทันที
  • สามารถเลือกค้นหาแบบมีเงื่อนไข เช่น *.doc หมายถึง ค้นหาทุกไฟล์ที่มีนามสกุล .doc เป็นต้น

ตัวอย่างคำค้นหาที่น่าสนใจ

  • Word จะแสดงโปรแกรม Microsoft Word
  • Excel จะแสดงโปรแกรม Microsoft Excel
  • Calc จะแสดงโปรแกรม Calculator (เครื่องคิดเลข)
  • Cmd จะแสดงโปรแกรม Command Prompt

Menu