จัดเรียงข้อมูลได้ประโยชน์อย่างไร

เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์เป็นแบบ Random หรือแบบสุ่ม ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกจัดเรียงกัน มิหนำซ้ำ เรายังมีการลบไฟล์ ย้ายไฟล์ กันบ่อยๆ ทำให้ข้อมูลไม่ถูกจัดเรียงมากขึ้น ทำให้การเข้าถึงข้อมูลช้าลง วิธีแก้ไขปัญหานี้ ก็เพียงแต่จัดทำ Disk Defragment เพียงเรียงข้อมูลในดิสก์ ถ้าพอมีเวลา แนะนำให้จัดเรียงข้อมูลเดือนละครั้ง

วิธีการจัดเรียงข้อมูลในดิสก์


Disk Defragmenter Windows 7

 1. กดปุ่ม Windows logo + E เพื่อเปิด Windows Explorer
 2. คลิกขวาเลือกดิสก์ที่ต้องการตรวจสอบ เช่น drive E: เป็นต้น
 3. เลือกคำสั่ง Properties
 4. คลิกแท็ป Tools
 5. เลือกคำสั่ง Defragment now
 6. คลิกปุ่ม Start
 7. จะมีหน้าต่างเปิดใหม่ให้เลือกรายละเอียดว่าจะทำที่ดิสก์ไหน
 8. ทดสอบเลือกดิสก์ E: จากนั้นคลิกคำสั่ง Analyze disk
 9. เสร็จแล้วให้เลื่อก Defragment disk ต่อ
 10. รอผลลัพธ์ที่แสดงว่า ดิสก์ของคุณมีปัญหาหรือไม่
 11. แนะนำให้ Shutdown Windows รอสักครู่และเปิดใช้งานใหม่ต่อได้ทันที

นอกจากนี้ เราสามารถตั้งเวลาในการทำ Disk Defragmenter ได้ โดยการกดปุ่ม Configure schedule


Menu